Til forsiden
Udskriv siden


Vajsenhusets Boghandel og Forlag

Ophørt

By: København K
Historie 

1727 etableres med Simon Sørensen som bestyrer til 1736.

1736 Poul Pletz bestyrer til 1739.

1739 Jacob Preuss bliver bestyrer og universitetsboghandler, konkurs 1741.

1741 Johan Gottlieb Jahn, tidligere svend hos Preuss. Han dødr 1746.

1746 Frans Christian Mumme og Gabriel Christian Rothe.

1747 Rothe dør, Mumme fortsætter til 1757.

1757 Johan Benjamin Ackermann til 1760.

1760 Ole Saxtorph til 1797.

1797 Carl Frederik Schubart til 1830.

Som kurator har virket: 

Jacob Deichmann  1850-53, Gyldendals direktør, overtog tilsynet af forlagsvirksomheden og var medejer af det Brünnichske Trykkeri, som havde lokaler i Vajsenhuset.

Frederik Vilhelm Hegel 1853-87. "Afløste J. Deichmann som det forlagskyndige Medlem af Kuratetet og fortsatte i det under hans Forgænger begyndte gode Spor, til stor Gavn for Stiftelsen, som han i de vanskelige Aar under de spændte Forhold til britisk Bibelselskab og den reviderede Oversættelse af Gamle Testamente og Roskilde Konventssalmebogens Fremkomst viede sin praktiske Dygtighed. Inden sin død 27. dec. 1887 havde han testamenteret Stiftelsen Legatet, der bærer hans og hans Hustru Elisabeth Hegel, f. Bagges, Navn."

Jacob Hegel 1887-1918 afløste faderen som kurator og overtog Vajsenhusets forlagsvirksomhed, støttede trængende elever, m.m.

Julie Hegel 1919-24. Hun afløste sin afdøde mand i Kuratetet. Oprettede legatet: Jacob og Julie Hegels Legat til fadeløse Børn. 

Derefter Frederik Gad.

(Chr. Ottesen: Det kgl. Vajsenhus gennem to Hundrede Aar, 1927).