Til forsiden
Udskriv siden


L.B. Thiesens Enke eller Thiesenske Boghandling

Tidligere navne: J.C.Rothe, G.C. Rothes Enke & C.G. Profts kgl. Universitetsboghandel, L.B. Thiesen

OphørtAdresse: Løvstræde 14 /tidl. Hjørnet af Købmagergaden og Glareboderne samt og bogbod på Børsen
By: København K
Historie 

1712/13  Johan Chr. Rothe etablerer boghandel og bogtrykkeri i København.

1722 »I en beretning fra 1722 hedder det: »København har for Tiden tre Boglader, nemlig Daniel Paullis to, af hvilke den ene er på Børsen og den anden tæt ved Vor Frue Kirke, og saa Johan Chr. Rothes på Købmagergade« (OA).

Videreføres af sønnen Gabriel Chr. Rothe.

1728-50 boghandelen har også bod på Børsen og kontor i Leipzig.

G.C. Rothe er bl.a. Ludvig Holbergs forlægger, udgiver bl.a. 1846 Holbergs Metamorphosis (København og Leipzig).

1749 forretningen averteres "paa Hjørnet af Købmagergaden og Klareboderne".

1752-55 udsender den første samlede udgave på tysk af Holbergs komedier.

o. 1760 G.C. Rothe dør. Hans enke Madame Rothe f. Kalleboe, viderefører forretningen. Tilsyneladende en stor forretning, for hun aftager mange bøger fra forlægger og boghandler F.C. Mumme, der også har bod på Børsen.

o. 1765 Madame Rothe indgår kompagniskab med sin svigersøn C.G. Proft (1737-93), der i 1763 har giftet sig med hendes datter Christina Rothe (1743-91). Firma Gabr. Chr. Rothes Enke & C.G. Proft eller som det hedder i et tysk katalog G.C. Rothes Wittwe & C.G. Profts kgl. Universitetsboghandel.

De overtager Rothes bogboder på Børsen og forretningen på Købmagergade.

1770 nu hedder det Rothes Arvinger & Proft – måske er Madame Rothe er død.

1773 Proft idømmes bøde på 500 Rdl. fordi han har skaffet nogle tyske, Struensee-venlige skrifter til en kunde.

1775 der er flere Rother på Børsen: J.G. Rothe, stade nr. 8, og Rothes Arvinger og Proft staderne 11,12 og 13.

Proft udsender som forlægger Johannes Ewalds samtlige skrifter og har 900 subskribenter. Det var meningen af N. Abildgaard skulle illustrere, men folk finder hans tegninger for vovede.

1776 Proft har planer om at udgive Goethes Den unge Werthers lidelser, men der nedlægges forbud. Det teologiske fakultet finder bogen bespottelig.

1781 Proft går fallit, men kommer på fode igen.

1784 efter agent Hans Holcks død overtager Proft udgivelsen af »Kjøbenhavns første Vejviser«.

1793 C.G. Proft senior dør. Forretningen videreføres af hans søn Chr. Georg Proft. (1763-1809) i samarbejde med svogerren Johan August Storck, der allerede var associe hos den ældre Proft.

Også den yngre Proft bliver kgl. Universitetsboghandler.

1803 Ludvig B. Thiesen ansættes.

april 1809 C.G. Proft den yngre dør.

1809 boghandelen reetableres/videreføres af Ludvig B. Thiesen (1779-1836).

Firma herefter L.B. Thiesen.

Besørger i enkefru Profts navn udgivelsen af »Kjøbenhavns Vejviser« 1810-34.

Redigerer og forelægger desuden »Vejviser eller Anvisning til Kiøbenhavns, Christianshavns, Forstædernes og Frederiksbergs Beboere« (1815-36).

1834 får kgl. privilegium til at udgive »Kjøbenhavns Vejviser«.

20.2.1836 Thiesen dør. Hans enke Dorothea Thiesen f. Køhler (1789-1864) viderefører forretningen under firmanavnet Thiesenske Boghandling.

18.1.1837 Dorothea Thiesen bliver rabatberettiget ved Boghandlerforeningens stiftelse.

1837 hun får eneret til at udsende »Kjøbenhavns Vejviser«.

1861 firmanavnet opgives til L.B. Thiesens Enke, adressen til Løvstræde 14.

20.9.1862 får sammen med kaptajn T. Krak, ved magistratsskrivelse, 5 års eneret på udgivelsen af »Vejviser for Kjøbenhavn og Omegn« (Dorothea Thiesens navn findes på årg. 1863 og 1864).

11.5.1864 Dorothea Thiessen dør.

 
Personer: