Til forsiden
Udskriv siden


Thaning & Appels Boghandel

Ophørt


Thaning & Appel 1941

Logo 1938

Holtor Geertsen og Holger Gade Svendsen

Thanning & Appel ca. 1890 Tegning

Thaning & Appel 1890Thaning & Appel 1937

Adresse: Købmagergade 7 (tidl. Købmagergade 9 og 16 og Pilestræde 8 )
By: København K
Historie 

31.5.1866 grundlægges af Vilhelm Thaning (1837-1917) og L.C. Appel (1838-1893) som snart får oparbejdet en betydelig forretning og kort efter etableringen udvider med et forlag. De udgiver især mange børnebøger.

31.5.1888 lokalerne i Pilestræde bliver for trange. Boghandel og forlag flytter til den høje stue, Købmagergade 16. En for datiden meget moderne forretning med glasloft og diske og reoler i paneleret træværk. Her blomstrer boghandelen. De to elskværdige indehavere forstår at knytte bånd til en stor og trofast kundekreds.

26.8.1893 Appel udtræder af firmaet og dør kort efter, 14.9.1893.

1894 V. Hostrup Schultz’ Forlag overtager dele af forlaget, der (muligvis) sept. 1896 overgår til Brødrene Salmonsen.

1.1.1897 Andr. N. Bertelsen (1867-1914) optages som ny medejer af boghandelen.

Det er Thanings håb, at han skal føre boghandelen videre.

1908 Thaning & Appel overtager C.W. Stincks Boghandel, Amagertorv 33.

1911 Thaning udnævnes til græsk Hofboghandler.

9.1.1914 Bertelsen dør efter halvandet års sygdom. Thaning, nu 77 år, står igen alene. 

april 1914 Holger Gade Svendsen (1877-1937), medarbejder siden 1904, optages som kompagnon.

18.11.1917 Thaning dør. Boghandelen videreføres af Holger Gade Svendsen, der optager Svend Holtor Geertsen (f. 1889) som kompagnon. Han har været ansat siden 1908.

29.11.1934 forretningen flytter over på den anden side af Købmagergade, til nr. 9. Her er man i niveau med gaden, og det er med til at give forretningen et opsving fra bl.a. strøgkunder.

19.4.1937 Holger Gade Svendsen dør efter lang tids sygdom. Sv. H. Geertsen eneindehaver.

1.7.1937 overtages af Niels Helweg-Larsen (1911-2008).

sept. 1937 flytter til naboejendommen, Købmagergade 7, hvor boghandelen indrettes meget moderne med et galleri på 1. sal, et forbillede for andre boghandlere.

Et åbent rum, hvor kunderne selv kan orientere sig på hylderne, noget helt nyt.

Mogens Staffeldt er fra 1937 leder af bogafdelingen. Andre veltjente medarbejdere er Marie Lybecker, ansat 1894-1939 som bl.a. bogholder, og fuldmægtig Erik Keller, der fra 1917 ledede afdelingen for papir og kontorartikler med en stor kundekreds af både offentlige og private kontorer.

1.4.1941 optages Godfred Hartmann (1913-2001) som medindehaver. Han skal genoplive Thaning & Appels Forlag. Det er tanken at udsende 8-10 bøger det første efterår, og inden for alle genrer inkl. lærebøger. Forlagslogo: En delfin.

31.5.1941 Thaning & Appel fejrer 75-års jubilæum og udsender jubilæumsskrift.

20.5.1944 på trods eller på grund af krig og besættelse – lykkes det Helweg-Larsen og Hartmanns med flair og dygtighed – at udvikle forlaget til et sådant omfang, at de vælger at flytte forlagskontor og ekspedition til større lokaler på Amagertorv 1.

1.11.1947 boghandelen sælges fra til Erik Paludan, V. Thaning & Appels Eftf.

De to kompagnoner koncentrerer sig nu helt om forlaget.

»De to skabte et forlag, der i de næste 25 år fik stor betydning for det danske bogmarked og for bogkulturen i det hele taget,« skrev Otto B. Lindhardt ved Godfred Hartmanns død i 2001 (Læs også: Godfred Hartmann: »I delfinens tegn«, 1996).

1951 Erik Paludan overtager E.P. Hagerups Boghandel, Fiolstræde 10 og samler begge forretninger på denne adresse – se Paludans Boghandel.

1960-77 Niels Helweg-Larsen direktør for Thanning og Appels Eftf.’s Forlag.

1964 forlaget flytter til Snaregade 4.

Lokalerne i Købmagergade 7 blev i første omgang overtaget af Købmagergades Bog- og Papirhandel, som igen blev overtaget af Henning Hertz 1.5.1953. Se Henning Hertz.

Litteratur: "Thaning & Appel gennem femoghalvfjerds aar", 1941 + Godfred Hartmann: "I delfinens tegn"1996 + Niels Helweg-Larsen: "Muntre minder - og mindre muntre", 1980.

 
Personer: