Til forsiden
Udskriv siden


V. Oscar Søtofte

Tidligere navne: Otto Schwartz’ Sortiment, Hoffensberg, Jespersen & Trap, Johan Møller, P. Hauberg & Co.

OphørtAdresse: Pilestræde 40 (indtil 1874)
By: København K
Historie 

17.9.1850 etableres som forlags- og sortimentsboghandel af Otto Schwartz (1822-1902).

Han har i en kort periode læsestue med ny dansk og udenlandsk litteratur.

1.1.1865 boghandelen overtages af E. Jespersen (1831-1904), firma Otto Schwartz’ Eftf., mens Otto Schwartz selv fortsætter med forlaget Otto Schwarz lige til sin død.

19.9.1874 ophæver boghandelen, men indgår sammen med de to lithografiske institutter, Jul. Hoffensbergs og Em. Bærentzen & Co. (v/Fr. C. Trap) i firmaet Hoffensberg, Jespersen & Trap på en anden adresse – se denne.

1.3.1877 videreføres af P. Hauberg (1844-1928) i kompagniskab med Chr. Klewing Evers, firma nu P. Hauberg & Co. Udgav i samarbejde med Jul. Gjellerup billigbogsserien "Dansk Folkebibliothek".

dec. 1881 Evers udtrådte og etablerede papirhandel på Nørrebro.

1.1.1884 overtages af Johan Møller (f. 30.5.1862) og Peter Paulsen.

4.2.1889 Peter Paulsen dør, Johan Møller fører firmaet videre alene som Johan Møller.

Importboghandel med tysk, engelsk, fransk og italiensk litteratur foruden dansk sortiment, forlagsvirksomhed, papirvarer og kunst.

1.10.1898 overtages af V. Oscar Søtofte (f. 11.3.1872), der fortsat ønsker at knytte forlag til boghandelen og bl.a. udsender Jeppe Aakjærs første bøger.

1.6.1903 forretningen ophæves. Forlaget nedlægges og boghandel/restlager overtages af Siegfried Michaelsens Eftf. v/Einar Møller.

Søtofte etablerer bog- og papirhandel i Gilleleje – se denne.

– se også Hoffensberg & Trap.

 
Personer: