Til forsiden
Udskriv siden


Store Nordiske Videnskabsboghandel

Ophørt
Brevhoved 1960'erne

Adresse: Rømersgade 27 – hjørnet – Gothersgade 145
By: København K
Historie 

1.11.1893 etableres af  Rasmus Jensen Mose Mouri som antikvariat med speciale i brugte lærebøger til universitetet og de højere læreanstalter.

28.9.1926 overtages af Hugo Klein (f. 1901).

1927 påbegyndte forlagsvirksomhed.

15.10.1932 opnår samhandelsberettigelse som boghandler, men kun med videnskabelig litteratur.

15.10.1932 antages som kontantboghandler.

1.10.1937 udvider med papirafdeling.

1938 farmaceut Helmuth Rame (f. 1900) bliver medindehaver.

1.11.1939 omdannes til A/S.

1.7.1942 Rame overtager muligvis en større andel af (eller hele) forretningen – Klein fortsat faglig leder.

26.10.1944 samhandelsberettigelsen udvides til at omfatte al litteratur.

14.3.1956 Klein fratræder, og Rame driver forretningen videre alene, men med Bendt Andersen (f. 1923) som afdelingsleder.

1960’erne omsætningen falder i takt med Københavns Universitets naturvidenskabelige fakulteter flytter ud til Universitetsparken på Østerbro.

1.9.1970 ophører. Universitetsbogladen køber det 10.000 bind store lager af special- og skønlitteratur, som fremover kommer til at indgå i de medicinstuderendes Bogladen ved Rigshospitalet. Nyt Nordisk Forlag overtager Medicinsk Kompendium. Rame går på pension

Medarbejdere: Kaj Bøtcher Agerskov (f. 9.10.1922), Erik Adelhart Johansen (f. 8.12.1934) og Bendt Jacob Andersen (f. 11.5.1923) afdelingsleder i Store Nordiske Videnskabsboghandel fra 1.11.1955. Sad i BMFs bestyrelse 1947-48 0g 1950-51.

 
Personer: