Til forsiden
Udskriv siden


Chr. Steen & Søn

Tidligere navne: Chr. Steen

OphørtAdresse: Kronprinsensgade 37 (tidl. Helliggejststræde og hj. af Sværtegade og Pilestræde 40)
By: København K
Historie 

foråret 1810  Chr. Steen (1786-1861) overtager Arentzen & Hartiers bogbod på Børsen, åbner samtidig bog- og papirhandel i Helliggejststræde og begynder straks efter også forlagsvirksomhed.

Senere flytter til hjørnet af Sværtegade og Pilestræde.

o. 1820 flytter til den store ejendomsgård, Kronprinsensgade 37, hvor han ved siden af boghandel og forlag udvikler en stor papirhandel.

22.6.1833 bliver bestyrer af et skriftstøberi, som Friederich Brede i Offenbach ved Frankfurt a. M. får privilegium til at anlægge og drive i København.

1844 finansierer oprettelsen af papirfabrikken ‘Valdemarshaab’ ved Køge, som dog bringer tab.

1854 papirfabrikken ‘Valdemarshaab’ afhændes.

1838 medstifter af Boghandlerforeningen og foreningens formand 1838, 1839, 1845, 1847,1848 og 1852 (dengang sad formændene et halvår af gangen).

1.1.1846 sønnen Frederik Steen (1819-71) optages som associé.

1848 firmanavnet ændres til Chr. Steen & Søn.

foråret 1860 Chr. Steen fejrer 50-års jubilæum under stor tilslutning.

25.4.1861 Chr. Steen dør, hans søn Frederik Steen viderefører firmaet.

3.1.1871 kun 10 år efter faren dør Frederik Steen. Hans enke Laura Steen (1831-1916) viderefører firmaet med prokurist C. Dampe.

31.10.1882 3. generation, sønnesønnen Christian Steen (1856-1927) bliver prokurist.

1.1.1886 Laura Steen sælger forretningen til V. Pio (1829-1902).

 
Personer: