Til forsiden
Udskriv siden


F.V. Soldenfeldt

Tidligere navne: A. Soldin

Ophørt


F.W. Soldenfeldts næringsbrev af 25. juli 1929 (Dydens løn)

Skudsmaalsbog for Fruentimmer 1834, der var med til at skabe Soldenfeldts formue. (Dydens løn)

Soldenfeldts Stiftelse tegnet år 1900 af Chr. Tom Petersen (Dydens løn)

Soldenfeldts Stiftelse - Hovedindgang ud mod Sortedamsdosseringen 2013

Soldenfeldts Stiftelse set fra Ryesgade 2013Hjørnet af Fortunstræde og Admiralgade hvor Soldenfeldts boghandel lå. Tegnet af Frants Henningsen til omslaget af Peters Jul 1889

Adresse: Hj. af Fortunstræde 1 og Admiralgade
By: København K
Historie 

 ? etableres af Abraham Soldin (1769-1834).

1834 A. Soldin dør, hans søn F.V. Soldenfeldt (9.1.1803 - 9.11.1881) viderefører forretningen med bare en enkelt medarbejder. Driver desuden ret omfattende forlagsvirksomhed med skolebøger foruden – med eneret – skudsmålsbøger.

18.1.1837 rabatberettiget ved Boghandlerforeningens stiftelse.

1859 broren, etatsraad Joseph C. Soldenfeldt (1806-91), deltager som pensionist i forretningen.

2.5.1882 efter F.V. Soldenfeldts død sælges forlaget ved auktion.

14.2.1891 dør Joseph Soldenfeldt. Brødrernes formue på 1,75 millioner kr. testamenteres til oprettelse af en stiftelse for værdig trængende aldrende lærerinder, husjomfruer, syjomfruer og andre fruentimmer i andre stillinger.

14.10.1894 indvies Soldenfeldts Stiftelse.

(Karen Glente, Karin Kryger og Orla Pedersen (red.): Dydens løn, 1994).

Soldenfeldts Stiftelse

 
Personer: