Til forsiden
Udskriv siden


A. Seidelin

Ophørt
Antiqvarisk Reise til Fyen 1814 - Udgivet og trykt af Anthon Seidelin

Adresse: Bogtrykkeri i Store Kannikestræde 45 senere 46
By: København K
Historie 

jan. 1802  A. Seidelin (1777-1840) får privilegium som bogtrykker og etablerer bogtrykkeri.

1803 slog sig også på boghandel og udgav et lille salgskatalog med underholdende og folkeoplysende litteratur også fra andre udgivere og trykkere.

1805 da hans svoger K.H. Seidelin får fradømt sin bogtrykkerbevilling, træder A.S. til og påtager sig trykningen af bladene "Dagen" (1805-06) og "Politivennen" (1806-11).

1818 bliver Hof- og Universitetsbogtrykker.

Han er forlægger for bl.a. Adam Øhlenschläger og B.S. Ingemann.

1826 udsender Ingemanns roman »Valdemar Sejer«.

18.1.1837 rabatberettiget ved Boghandlerforeningens stiftelse.

4.4.1840 optages som medlem af foreningen og er nok mere forlægger og bogtrykker end egentlig boghandler. Han dør samme år.

 
Personer: