Til forsiden
Udskriv siden


J.H. Schubothes Boghandel

Tidligere navne: Chr. Mumme, Heineck & Faber, Nitschke & Faber,, Andreas Nitschke,

Ophørt
Frantz Christian Mummes Boghandel på Børsen (Københavns Bymuseum)

Adresse: Badstuestræde 17 (tidl. Børsen og Pilestræde)
By: København K
Historie 

1728 etableres på Børsen af Frantz Christian Mumme (d. 1759). Han har stade nr. 5.

Det er i Københavns 1. store ildebrandsår, hvor 1670 huse brænder ned. Børsen selv er i en dårlig forfatning, men det skyldes manglende vedligeholdelse. Flere boder står tomme, ruder er knuste, taget er utæt, så bøger og andre varer beskadiges.

Mumme sælger også bøger til andre boghandlere, den største aftager er Madam Rothe på Købmagergade, der også har stade på Børsen (nr. 8).

Mumme er også forlægger: 1739 udsender Brorsons »Troens rare Klenodie«.

1745 Børsen gennemgår en omfattende restaurering under ledelse af arkitekten Nicolai Eigtved.

aug 1756 Mumme dør.

1757 Mummes enke Dorothea Elisabeth Mumme viderefører forretningen efter sin mands død.

9.2.1767 enkefru Mumme dør.

1759 Bogboden overtages af af Johan Friederich Heineck (d. 3.6.1780).

1771 der indgives klage over de elendige forhold på Børsen, hvor bl.a. børn, matroser og folk uden beskæftigelse fordriver tiden, sover på de handlendes bænke, lommetyve huserer og torvekoner o.a. larmer ved at faldbyde deres varer osv.

Struensee sørger for, at der bliver ansat en mand til at holde orden og opsigt (OA).

1772 Heineck optager Johan Jacob Faber (d. 27.5.1792) som kompagnon, firma Heineck & Faber.

10.5.1775 J.J.H. Schubothe (14 år) kommer i lære i boghandelen.

3.6.1780 Heineck dør. Andreas Nitschke (d. 2.2.1814) indtræder som ny kompagnon; firmaet skifter navn til Nitschke & Faber.

27.5.1792 Faber dør. Firmaet herefter Andreas Nitschke.

1.1.1795 overtages af J.J.H. Schubothe (1761-1828), firma Schubothes Boghandel.

Det er i Københavns 2. store ildebrandsår.

Betaling for boghandelen er en årligt udbetaling på 800 kr. til Nitschke, så længe han lever (til 1814). Schubothe har også boghandel i Pilestræde og driver forlagsvirksomhed.

1804 Schubothe bliver hofboghandler. Han har en lang række meget store og meget fornemme kunder, bl.a. biblioteker (private) og har store leverancer til f.eks. generalguvernøren på St. Croix, etatsraad Benzon.

10.5.1825 Børsens øvrige stade-holdere hylder Schubothe ved en fest, der markerer, at han har haft sin daglige gang på Børsen i 50 år.

4.8.1828 J.H. Schubothe dør. Hans svigersøn Søren Boe Langhoff (1797-1864) overtager.

Han har været medhjælper i forretningen siden 1817. Driver også forlagsvirksomhed.

Boghandelen har nu eksisteret i 100 år.

1829 Langhoff er medstifter af sammenslutning mellem leverandører af udenlandsk litteratur.

1835 erhverver det Poppske Forlag.

1838 erhverver Fr. Brummers Forlag og får derved rettighederne til Foersoms oversættelse af »Shakespeares Tragedier«, hvis 3. udgave han besørger i omarbejdet form ved Edv. Lembcke.

1855 (57?) Børsen bliver solgt til Grosserersocietetet. Alle stadeholderne må flytte ud.

Schubothes er den sidste bogbod på pladsen.

Søren Boe Langhoff køber ejendommen, Badstuestræde 17 og flytter dertil.

1.1.1862 overtages af sønnen Johan Henrik Schubothe Langhoff (1833-1877).

8.10.1877 Schubothe Langhoff dør. Hans enke Hansine Dorothea Jørgensen (1863-1905) viderefører forretningen.

1878 nevøen Emil Hansteen Langhoff (f. 30.9.1853) bliver prokurist og daglig leder.

aug. 1880 overtages af Marcus Lorenzen (1847-1928), der gifter sig med enken Hansine Dorothea Jørgensen.

16.4.1885 firmaet overdrages til Hansine Dorotheas søn af 1. ægteskab, Paul Schubothe Langhoff (f. 1862), firma J.H. Schubothes Boghandel.

31.12.1892 Marcus Lorenzen indtræder igen og er atter eneansvarlig.

30.11.1893 Lorenzen afstår »som eneste interessent« til J.L. Lybecker (1862-1923) og E.Aa. Hirschsprung (1869-1909), der driver forlaget videre med stor dygtighed.

1.1.1909 forlaget overtages af Gyldendal – Hirschprung dør kort efter.

 
Personer: