Til forsiden
Udskriv siden


Andr. Schous Bog- og Papirhandel og Andr. Schous Forlag

Tidligere navne: Fr. Wøldike, J.C.F. Schous Boghandel

Ophørt


Annonce 1876Holger Drachmann-vindue pyntet af Holger Ferlow 1906

Adresse: Nygade 94 (Nygade 4) København K
By: København K
Historie 

24.10.1855 grundlægges af Fr. Wøldike (1832-1883)

juli 1857 overtages af Ferdinand Andreas Valdemar Schou (1829-1889).

Påbegynder forlagsvirksomhed, Andr. Schous Forlag.

o. 1861 adressen opgives som Nygade 4.

8.4.1882 boghandelen overtages af forretningens mangeårige medhjælper Alexander Brandt (1849-1909), der har været bestyrer siden april 1876.

Schou koncentrerer sig herefter om sit forlag, der vokser bl.a. takket være stigende interesse for moderne oversat skønlitteratur, som Schou udgiver.

Det var før Berner-konventionen, og oversættelsesarbejde blev beskedent honoreret. Det var især franske, tyske og svenske forfatterskaber, næsten ingen engelske, men også en række unge danske forfattere udkom hos Schou: Herman Bang, Holger Drachmann, Carl Ewald, Karl Gjellerup, Henrik Pontoppidan m.fl., der dog før eller senere trak over på Gyldendal.

1.1.1889 Schou overdrager forlaget til Th. Kapel og Jacob H. Mansa og dør samme år.

1.1.1891 Jacob H. Mansa, udtræder, sønnen Christian Schou (f. 24.11.1863) indtræder i forlaget, som han derefter driver sammen med Th. Kabel.

6.7.1896 Th. Kabel udtræder, forretningen sættes under adm. med prokurator M. Koppel og Jacob Erslev som administratorer og med Chr. Schou som bestyrer.

17.9.1898 Andr. Schous Forlag overtages nu også af Alexander Brandt.

1.4.1899 boghandelen sælges til Ludvig Schüth (f. 1874).

Schüth specialiserer sig i bøger om arkitektur og opretter også forlag. Brandt, fortsætter med det oprindelige forlag, nu som Alexander Brandts Forlag.

25.4.1909 Brandt dør. Hans enke, Marie Brandt, sælger forlagt til J.L. Lybecker (f. 1862) – se denne.

1.10.1903 boghandelen overtages af Holger Ferlov (f. 1877), firma herefter Holger Ferlov.

Schüth fortsætter med arkitekturbøgerne i Ludvig Schüth Arkitekturboghandel og Forlag, som han 1.1.1912 sælger til Erslev & Hasselbalch – se Jacob Erslev (2).

efter 1.4.1906 ophør. Holger Ferlov overtager Karl Køsters Bog- og Kunsthandel, som han efter 1915 driver udelukkende som maleri- og antikvitetshandel. (Holger Ferlovs boghandel er ikke med i »Adressebog for Den danske Bog og Papirhandel 1917-18« og må altså være ophørt inden 1916/17).

 
Personer: