Til forsiden
Udskriv siden


Salomon Sartor

OphørtBy: København K
Historie 

1612 Salommon Sartor etablerer sig som bogtrykker i København.

1622 Han får privilegium til at holde en velforsynet boglade, et perfekt bogtrykkeri, et trykkeri til pladetryk og et bogbinderi. 

1623 udnævnes til kgl. hofbogtrykker og førsteuniversitetsbogtrykker.

De seneste år klages der noget over ham fra professorernes side; de mener, at han går for meget på vinstue.

1644 Salomon Sartor dør.

1646 Sartors enke gifter sig igen – med farmaceut og apoteker Melchior Winkler.

Han arver både boglade og trykkeri etc. – og skifter erhverv.

Udnævnes til anden universitetsbogtrykker – efter Joachim Moltke (Haugsted).