Til forsiden
Udskriv siden


C.A. Reitzels Boghandel A/S

Ophørt
C.A. Reitzel 1973 (gamlekøbenhavn.dk, foto: Finn Lustrup)

Nørregade 20, 1944

Interiøre, 1940'erne

C.A. Reitzel 1941

Reitzel i Løvstræde 7

Vajsenhuset ca. 1860C.A. Reitzel 2008 (Wikapedia)

Adresse: Nørregade 20 (tidl. Lille Købmagergade, Store Købmagergade flere steder og Løvstræde 7)
By: København K
Historie 

1.5.1819 Carl Andreas Reitzel (1789-1853) etablerer boghandel.

1820 Reitzel etablerer tillige forlag. Han kommer i kontakt med tyske forlag og udgiver i begyndelsen håndbøger som Praktisk Farvebog og Haandbog for Snedkere, men knytter over de næste 20 år (hvor Gyldendal ligger underdrejet) alle guldalderens store forfattere og videnskabsmænd til forlaget (undtagen A. Oehlenschläger).

Boghandelen bliver i den periode et kendt og vigtigt litterært mødested i København.

1821 flytter til Store Købmagergade 1 ved Amagertorv.

1825 bogladen flytter til Store Købmagergade 13 (i dag Købmagergade 26).

1827 bogladen flytter til Vajsenhusets bygning Store Købmagergade 6 (i dag Købmagergade 44).

1829 Reitzel udnævnes til universitetsboghandler.

7.6.1853 C.A. Reitzel dør og sønnerne Theodor Reitzel (1828-1906) og Carl Valdemar Reitzel (1833-1911) overtager med Lauritz Ridder Møller som medbestyrer. Firma C.A. Reitzels Bo og Arvinger.

Forretningen flytter til Løvstræde 7.

2.7.1858 De to brødre bliver indehavere, firmanavn igen C.A. Reitzel.

1.1.1892 3. generation, Carl Andreas Reitzel (1860-1921) optages som associé.

1893 forlag og boghandel adskilles. Forlaget overdrages til Georg C. Grøn.

Boghandelen flytter til Løvstræde.

28.4.1896 Gyldendal køber C.A. Reitzels Forlag – eller væsentlige dele af det Forlaget forblev i de gamle lokaler i Løvstræde og blev drevet under navnet Gyldendalske Boghandel (Den Reitzelske Afdeling) med Georg E. Grøn som forretningsfører.

17.4.1898 flytter forlaget til Klareboderne og Georg E. Grøn fratræder.

22.9.1906 Theodor Reitzel dør.

23.4.1911 Carl Valdemar Reitzel dør.

Carl Valdemars søn Carl Andreas Reitzel står nu som eneindehaver.

10.6.1911 optager O.H. Mikkelsen (1854-1918) som medindehaver.

23.12.1918 Mikkelsen dør.

1.5.1919 Axel Sandal-Jeppesen (1885-1974) optages som medindehaver.

21.2.1921 Carl A. Reitzel dør, og Axel Sandal-Jeppesen bliver eneindehaver.

Der følger en periode med vækst og nye initiativer. 1927 Frederik Ravn (f. 1888) bliver direktør for forlaget.

1.4.1933 Otto Andersen (f. 1894) bliver direktør.

1937 boglade flytter til Nørregade 20. Otto Andersen går af.

1938 udsendes Arthur G. Hassø: "Reitzels Gaard i Løvstræde".

1.5.1944 C.A. Reitzel fejrer 125-års jubilæum med udsendelse af jubilæumsskrift om grundlæggeren, Julius Clausen: "Carl Andreas Reitzel".

1956 Aksel Sandals søn, Jørgen Sandal, overtager forlaget.

1.1.1965 boghandelen sælges til Brødrene Schur, Horsens. 

Firmaet omdannedes til aktieselskab med højesteretssagfører Jon Palle Buhl som formand og direktør. Torben Schur som adm. leder. 

Faglig leder Hilmer Lauritzen.

1.10.1968 Chr. Jacobsen bliver faglig leder.

1969 boghandelen fejrer 150-års jubilæum og genudsender bl.a. Otto B. Wroblewskis: "Ti Aar i C.A. Reitzels Boglade", der udkom første gang i 1889 i forbindelse med grundlæggerens 100-årsdag.

1974 Axel Sandal dør.

1.5.1975 Svend Olufsen (f. 26.11.1932) bliver direktør og faglig leder af boghandelen. Ansat siden 1.7.1961.

1.1.1981 Svend Olufsen køber bogladen.

1.5.1982 Svend Olufsen køber forlaget.

1993 boglade og forlagskontorer på 1. sal moderniseres. Forretningen med balkon bibeholdes, nu med en smuk vindeltrappe til balkonen.

1999 C.A. Reitzel fejrer 175-års jubilæum.

1.4.2009 ophører efter 185 år – et kapitel i dansk boghistorie er i den grad slut.

2009 Brødrene Jesper Christian Bruun Kristian og Martin William Bruun Kristensen køber C.A. Reitzels Boghandel af konkursboet. Efter at have holdt til på skiftende adresser, går brødrenes firma, Burgan Invest I/S konkurs.

2011 Irene og Erik Krustrup køber navnet, C.A. Reitzel og telefonnummeret.

Litteratur: Otto B. Wroblewski: "Ti Aar i C.A. Reitzels Boghande",l1889 + Arthur G. Hassø: "Reitzels Gaard i Løvstræde", 1938 + Julius Clausen: "Carl Andreas Reitzel", 1944 + Axel Sandal: "C.A. Reitzel - Bøger gennem 125 Aar", 1944.

 
Personer: