Til forsiden
Udskriv siden


Erik Ramlau

Tidligere navne: Karl Schønberg Det Schønbergske Forlag, Olaf O. Barfoed & Co’s Boghandel

Ophørt


Karl Schønberg sammen med Ernst Bierberg og Michael H. Jensen

Erik Ramlaus Exlibris tegnet af Sigurd OlrikSchønbergs Forlag i Fiolstræde

Adresse: Læderstræde 36
By: København K
Historie 

23.7.1857 etableres som forlagsboghandel af  Karl Schønberg (1832-1908).

27.11.1862 udvides med en sortimentsboghandel.

23.7.1882 fejrer 25-års jubilæum (Th. Michaelsen skriver i Nord. Bogh.t. 21.7.1882).

1.1.1898 Olaf O. Barfoed og M.A. Slawitz overtager boghandelen, mens Schønberg fortsætter forlaget og flytter til Fiolstræde.

1.4.1901 M.A. Slawitz udtræder af samarbejdet.

1.1.1905 Schønbergs Forlag overtages af Ernst Bierberg og Michael H. Jensen.

1.1.1903 boghandelen overtages af Erik Skeel Ramlau (f. 1877).

1.1.1909 overtages af Edwin Grove.

Forlaget Schønbergs historie:

3.8.1902 til sin 70-årsdag modtager Karl Schønberg et sølvdrikkehorn i antik stil samt en adresse med portrætter af forfattere, der har udsendt bøger på hans forlag. Det var iflg. Ove Tryde "så godt som alle de førende Aander indenfor de grundtvigske Kredse" og "Til de fleste af disse Mænd var Schønberg knyttet med Venskabs Baand, han havde saaledes ingen skriftlige Kontrakter med nogen af dem, kun mundtlige Aftaler, og han nød stor Anseelse i deres Kreds" (O. Tryde: Danske Boghandler Biografier).

1.1.1905 forlaget overtages af Ernst Bierberg og Mikael H. Jensen, der fører det videre som Det Schønbergske Forlag.

1928 dør Ernst Bierberg - forlaget føres videre af hans enke, Thea og Michael H. Jensen.

1935 udtræder Michael H. Jensen og forlaget fortsættes med Thea Bierberg som ejer og hendes Søn Frederik (Freddie) Bierberg som leder.

1.1.1941 bliver Freddie Bierberg eneindehaver.

3.12.1941 dør Freddie Bierberg i tysk koncentrationslejr. Hans kone, Erna Bierberg fører forlaget videre.

29.9.1965 dør Erna Bierberg.

1968 forlaget bliver købt af Helge Busck, Nyt Nordisk Forlag, der viderefører det.

 
Personer: