Til forsiden
Udskriv siden


Jacob Preuss

Ophørt
Titelblad med forlagslogo fra en af Jacob Preusses udgivelser 1740

Adresse: Hjørnet af Silkegade og Købmagergade
By: København K
Historie 

1726 kommer Jacob Preuss til København for at studere ved Universitetet. Han tager aldrig eksamen.

1737 boghandler og forlægger Johan G. Rothe klager over, at en vis nordmand Jacob Preuss (f. 1709) holder åben boghandel uden at have lært faget. 

Han færdedes i pietistiske kredse og specialiserer sig bl.a. i udgivelse af opbyggelige skrifter.

1739 på trods af klagen bliver Preuss bestyrer af Vajsenhusets boghandel og udnævnt til universitetsboghandler.

1740 etablerer eget bogtrykkeri under ledelse af H.H. Rothmer. Og får held til at sikre sig eneret til at udgive Ludvig Holbergs Niels Klim på både dansk, tysk og fransk samt andre opgaver for Holberg, der ellers udgav hos Rothe.

1741får bevilling som leverandør til Det Kongelige Bibliotek men går konkurs inden han når at levere en eneste bog. Hans investeringer har været for overmodige. I boghandel, forlag og trykkeri havde han investeret 41-42.000 Rigsdaler. Dertil kom 6.000 Rigsdaler i indretningen af Vajsenhusets Boghandel.

Preuss flygter til Bergen, hvor han bliver prokurator Falitbokurator bliver Søren Balling. Han udvirker at man ved køb af de bøger Preuss havde udgivet på sit forlag kunne få eneret i 20 år. Boet udgav et par bøger hvor Jacob Preusses Falitbo stod som forlag. Der udgives et auktionskatalog over alle bøgerne.

17.7.1743 starter auktionen over Preusses bøger i gården bagved bogladen. De bliver købt af andre københavnske boghandlere, bl.a. af Christian Frantz Mumme og Christian Gotlob Mengel.

8.1.1742 overtages Preusses lokaler af Mengel - hans tidligere bestyrer af boghandelen - og han etablerer sig som boghandler med brygger Peter Larsen som kompagnon. Peter Larsen havde kautioneret for Jacob Preuss og mistet mange penge ved konkursen. De to købte for Larsens penge en del af lageret fra Preusses bo.

1749 trækker Larsen sig ud af samarbejdet.

Kilde: Harald Ilsøe i Fund og Forskning, Bind 40, 2001.