Til forsiden
Udskriv siden


Daniel Paulli

Boghandler og avisudgiver

Ophørt
Daniel Paulis far, Simon Pauli med sin 2. (3.?) kone Anne Dideriksdatter Bartsker (Frederiksborgmuseet)

Adresse: Hjørnet af Skindergade og Nørregade (ved Vor Fue Kirke Skole)
By: København K
Historie 

1664 universitetsboghandler Joachim Moltke og hans søn og kompagnon Johan Moltke dør begge dette år. Daniel Paulli tilkaldes fra Tyskland for at overtage ledelse af Københavns dengang største boghandel, der indtil 1658 har været indrettet i Vor Frue Kirkes nordre kapel (og derefter?), men de to Moltke-enkers arvestridigheder ødelægger handelen og skaber problemer for Paulli, der beslutter at begynde for sig selv – i nærheden af Vor frue Kirke.

1665 Daniel Paulli (1640-84) får bestalling som Kgl. Majestæts bogfører og åbner boghandel på et hjørnet af Skindergade og Nørregade, hvor han køber to ejendomme. Måske Københavns første rigtige boghandel. For 4000 Rdl. køber han desuden forlagsrettigheder, varelager, kobbere og plader fra Moltkes bo og opbygger "en solid, men ikke storstilet Forretning".

1672 etablerer desuden bogbod på Børsen – og en forlagshandel i Frankfurt a. M. Udgiver Kingos »Aandeligt Sjungekor« og en anden salmesamling og påbegynder – sammen med sin religiøst sværmeriske (bindegale) bror Holger Paulli – udgivelsen af en pragtbilledbibel, der dog standses ved boghandlerens tidlige død. Størst betydning får Daniel Paulli imidlertid som avisudgiver:

22.10.1672 Paulli får avisprivilegium og udsender den første rigtige danske avis. Først en månedsavis.

1.9.1675 påbegynder udsendelse af ugeavisen «Dansk Advis». De ugeaviser, forgængeren Moltke sammen med Melchior Martzan havde udsendt, indeholdt kun udpluk fra diverse Hamborg-blade. Paulli skaber en rigtig dansk dagspresse. Han har korrespondenter i udlandet og forbindelser ved Hæren og i regeringskredse. Sproget er livligt, de indenlandske nyheder udførlige og pålidelige, et rigt materiale af politiske og militære aktstykker ledsager aviserne. Til gavn for handelen bringes desuden vexel- og bankokurser fra Nordeuropas vigtigste handelscentre, Amsterdam og Hamborg, samt skibs- og handelsefterretninger m.m.I samarbejde med kollegaen Peter Haubold udarbejder Paulli en årlig Bogfortegnelse – «Mercurius librarius Danicus» – et hidtil ukendt litterært hjælpemiddel, som han bringer i januarudgaven af sin månedsavis.

14.11.1684 Daniel Paulli dør. Hans enke Margrethe Würger (1644-1732) viderefører begge forretninger – måske i kompagniskab med sin nye mand, Johan Jost Erythropilus, også en anerkendt forlagsboghandler.

o. 1700 sønnen Hieronimus Christian Paulli tager over, men bibeholder sin fars navn på forretningen.

1712 H.C. Paulli klager til politi og Kommercekollegiet over konkurrence fra udenlandske bogførere – og søger om eneret på salg af bøger trykt i udlandet.

1722 »I en beretning fra 1722 hedder det: »København har for Tiden tre Boglader, nemlig Daniel Paullis to, af hvilke den ene er på Børsen og den anden tæt ved Vor Frue Kirke, og saa Johan Chr. Rothes på Købmagergade« (OA).

1730'erne dør Paulli og hans enke fører firmaet videre.

1740 overtages forretningen af Otto Christopher Wentzel, der har været handelssvend hos fru Paulli.

1741 udnævnes Wentzel til universitetsboghandler. Paullis boglade på Børsen ophører.

1748-49 udgiver Wentzel flere af Holbergs værker på det tyske marked.

 
Personer: