Til forsiden
Udskriv siden


Joachim Moltke

Bibliopola primarius Hafniæ

Ophørt


Joachim Moltkes forlagsmærkerFrue Kirke 1520 med sidekapeller

Adresse: Boghandel i Vor Frue Kirkes nordre kapel
By: København K
Historie 

1626 en fremtrædende tysk boghandler og forlægger, Johan Hallervord, Rostock åbner filial i København. Som bestyrer ansætter han Joachim Moltke.

1627 Københavns Universitetet antager Moltke som boghandler – foreløbig uformelt.

8.12.1628 Joachim Moltke får kgl. bevilling til "at holde Boglade i Frue Kirke" – sammen med kollegerne Melchior Martzan og Jørgen Holst, hver i sit kapel. Omtrent samtidig gifter Moltke sig med sin principals datter Elsa (el. Elisabeth) Johansdatter, og han kan nok fra da af regnes for at være sin egen herre.

1632 Moltke besøger de halvårlige bogmesser i Frankfurt og Leipzig og deltager i de messekataloger, der udgives ved messerne, i nogle tilfælde sammen med sin svigerfar Hallervord.

1633 Moltke holder bogbod i Skt. Knuds Kirke i Odense. Han har også kunder i andre provinsbyer.

13.9.1634 får formelt bevilling som universitetsboghandler ved et kongebrev, der forpligter Universitetet til "altid at holde en god fremmed Boghandler" og også til at holde øje med, at han ikke faldbyder noget anstødeligt. Flere professorer har klaget over de to hidtilværende universitetsbogtrykkere, Sartors og Martzans, manglende interesse; det forhold retter Moltke nu op på. Han er en lærd mand, der korresponderer med sine forfattere på tysk og latin og også selv oversætter bøger, bl.a. de meget udbredte kristelige opbyggelsesskrifter.

1634 Moltke får privilegium til sammen med Martzan at udgive "de ugentlige Aviser paa Dansk og Tydsk". I praksis udsender Martzan dem, mens Moltke finansierer.

Moltkes forretning er efterhånden København største.

1640 han udsender bogkatalog, det ældst kendte danske.

1644 Moltkes boglager fylder efterhånden så meget i kirken, at præsterne klager over ham.

1645 får efter ansøgning privilegium på toldfri import af bøger og papir.

1646 får anvist lagerplads på loftet af Metropolitanskolen til en årlig lej af 100 Rdl.

Lejer også en ejendomi Nørregade og 3 boliger i Skt. Peders Stræde.

1648 Simon Paullis "Flora Danica" (den første Flora Danica) udkommer. Den er tykt hos Melchior Martzan, men Joachim Moltke og Jørgen Holst har finansieret og beholder ophavsretten i 12 år. Moltke og Holst har en del samarbejde.

1661 optager sin søn Johan Moltke (f. 1629) som kompagnon6.

1.1664 Joachim Moltke dør.

19.12.1664 sønnen Johan Moltke dør, bare 35 år. 

De to enker, der er beslægtede, ansætter Daniel Paulli (1640-84) til at bestyre den efterhånden anseelige boghandel, men enkernes og sønnesønnen Friederich Johan Moltkes arvestridigheder ødelægger handelen, og Daniel Paulli beslutter at begynde for sig selv – se Daniel Paulli.

1666 Daniel Paulli får til opgave at udarbejde fuldstændigt katalog over Moltkes inventarium, dvs hele hans efterladte lager. Kataloget er bevaret og giver et fantastisk indblik i den omfattende bogforretning. Over 50.000 bøger, heraf 1253 indbundne og omfattende 710 titler af egen udgivelse. Dertil importerede og antikvariske bøger, der blev solgt fra ved 2 auktioner i 1666 og 1667 (en for hver af enkerne). Paulli selv købte Helvig Petris andel.

Paulli fortsatte nok den linie, Moltke havde påbegyndt, men indretter boghandel i sine egne to ejendomme dog i nærheden af kirken, på et hjørne af Skindergade. Og han fik avisprivilegiet efter Moltke.

 
Personer: