Til forsiden
Udskriv siden


Melchior Martzan

Ophørt
Simon Paulis Flora Danica som Melchior Martzan udgav i1648

By: København K
Historie 

1626 Melchior Martzan etablerer sig som bogtrykker i København – måske hollænder.

1631 han tildeles en nyoprettet position som anden universitetsbogtrykker – efter Salomon Sartor, der er første. Martzan har også boghandel i Vor Frue Kirkes Skt. Rochi Kapel (efter Baltser Kraus og samtidig med kollegerne Joachim Molte og Jørgen Holst i andre af kirkens kapeller).

1634 tildeles privilegium til, sammen med kollegaen Joachim Moltke, at udgive "de ugentlige Aviser paa Dansk og Tydsk". I praksis udsender Martzan dem, mens Moltke finansierer.

Martzan har et vist samarbejde med de hollandske forlagsboghandlere Elsevier, Janszoon og Shouten, der som omrejsende bogførere kommer til København for at faldbyde deres kort og bøger på Børsen. Når de ikke selv har tid til at komme, passer Martzan deres boder.

1644 Martzan efterfølger Salomon Sartor som førsteuniversitetsbogtrykker.

1648 Martzan trykker Simon Paullis "Flora Danica" (den ældste Flora Danica). Igen er det Joachim Moltke, der finansierer sammen med bogbinder og boghandler Jørgen Holst.

De to sidstnævnte erhverver ophavsretten, som de beholder i 12 år. Bogen er en praktisk håndbog på dansk, der henvender sig til lægfolk med anvisninger på, hvordan man kan bruge planterne bl.a. som medicin. Den bliver til på Christian IV’s befaling. Illustreret med træsnit, ofte genbrug fra udenlandske bøger.

1654 Martzan dør. Firmaet føres videre af arvingerne et par år, men på grund af gæld til universitetet og og manglende leverancer til regeringen måtte Martzans enke erklære sig konkurs i 1656. Hun døde i 1667. Året før havde universitetet overtaget inventaret.

Posten som første universitetsbogtrykker går til Peder Jensen Morsing, der siden 1652 har været Sorø Akademis bogtrykker.