Til forsiden
Udskriv siden


Jacob Lunds Bog- og Papirhandel

Ophørt

Adresse: Pilestræde 6 (tidl. Kronprinsensgade og Købmagergade 31 (ved siden af posthuset))
By: København K
Historie 

25.1.1854 etableres af  Jacob Lund (1831-1891) i Købmagergade 31.

Driver også forlagsvirksomhed og udgiver bl.a. Fritz Jürgensens tegninger samt .lægevidenskabelig litteratur, der bliver forretningens speciale.

1862 får stempelpapirforhandling.

1.3.1891 Lund dør, hans enke Louise Nathalie Lund (f. 1829) viderefører.

11.4.1891 Baldur Borgen (1850-1934) optages som associé.

28.10.1895 Borgen overtager som eneindhaver.

Boghandelen fortsætter med de lægevidenskabelige bøger og udgiver en fortegnelse over sådanne.

1.9.1911 Carl Jensen (f. 1876, ansat siden 1891) optages som associé.

1.1.1917 Baldur Borgen fratræder. Carl Jensen eneindehaver.

1.1.1930 overtages af Paul E. Pedersen (1893-1957) ansat siden 1909.

Han fortsætter den medicinske linje og knytter mange læger og hospitaler til kundekredsen. Udsender et større værk, "Den danske Lægestand" samt pjecer om vitaminer o.a. Overtager desuden hovedforhandlingen af DSB’s fartplaner "Rejselisten", "Danmarks Jernbaner" og "Københavns Nærtrafik".

1957 Poul E. Pedersen dør, hans enke Gerda K. Pedersen fortsætter med Henry Pedersen som faglig leder (måske en søn).

31.7.1966 ophører.

 
Personer: