Til forsiden
Udskriv siden


C.C. Lose & Delbanco

Tidligere navne: C.C. Lose, C.C. Lose & Olsen

Ophørt
Annonce i Illustreret Tidende 1873 (indenforvoldene.dk)

Adresse: Gothersgade 11
By: København K
Historie 

1793 grundlægges af den franske emigrant E.F.J. Haly (el. C.F. Haly).

1802 overtages af C.C. Lose (1787-1835), der på det tidspunkt kun er 15 år.

Forretningen styres derfor i begyndelsen af Petzholdt og Hermann.

3.7.1835 C.C. Lose dør. Hans enke Arnoldine Lose (d. 1861) fører forretningen videre ammen med P.W. Olsen (1791-1859), firma C.C. Lose & Olsen.

Forretningsart: Musikforlag, musikhandel, musikalsk lejebibliotek, strengehandel, odetrykkeri, strengespinderi og lidt instrumenthandel m.m.

1837 P.W. Olsen bliver medlem af den nystiftede Boghandlerforening.

1.1.1846 forretningen overtages af sønnen C.C. Lose (1821-92) i kompagniskab med. H. Delbanco (1821-90), firma C.C. Lose & Delbanco.

3.1848 de supplerer musikhandelen med en boghandel og et forlag.

1.12.1864 firmaet opløses, hvorefter Lose fortsætter det oprindelige firma som C.C.Loses Musikhandel, mens Delbanco koncentrerer sig om arbejdet som forlægger i Forlagsbureauet og som redaktør af bl.a. "Illustreret Tidende".

7.1854 Han grundlægger »Dansk Boghandlertidende«, der hen ad vejen skal blive til Det danske Bogmarked – eller "Bogmarkedet".

1879 Bladet fejrer 25-års jubilæum; Delbanco bliver æresmedlem af BMF-Biblioteket.

11.1871 Loses bog- og musikhandel overtages af Ferd. Borchorst (f. 1847), der viderefører den under navnet C.C. Loses Bog- og Musikhandel (F. Borchorst)Han havde boghandel, musik- og strengehandel, musikalsk lejebibliotek, nodetrykkeri samt stempelpapirforhandling.

5.6.1879 tilkøber Oscar Risoms og Hornemann & Erslevs Forlag, sidstnævnte dog kun meget kort – 15.6.-25.6.1879.

25.6.1879 Jens Wilhelm Hansen (f. 1821) overtager flere musikforlag blandt dem C.C. Loses, herunder Hornemann & Erslevs Forlag – se Wilhelm Hansen.

1.9.1879 Borchorst fortsætter med bogforlag og boghandel, nu som F. Borchorst.

1885 Borchorst afstår sit forlag til V. Pio.

9.1.1892 han får grosserer-borgerskab.

8.1907 afstår stempelpapirforhandlingen til Axel E. Aamodts Papirhandel på Kgs. Nytorv.

 
Personer: