Til forsiden
Udskriv siden


Baltser Kraus

OphørtAdresse: Kapel ved Frue Kirke
By: København K
Historie 

Baltser Kraus (d.o.1583). Boghandler, forekommer første Gang 1549 og drev fra 1561 sin boghandel i St. Rochi Kapel ved Frue Kirke i Kjøbenhavn; 1567 købte han det hus, han boede i, af Universitetet, som han stod nær. Til oplysning om hans virksomhed meddeles, at han 1560 fik 5 års privilegium på at udgive Niels Hemmingsens Katekismusforklaring og latinske Postille, 1575 bekostede han trykningen af Anders Sørensen Vedels oversættelse af Saxo og 1577 Henrik Smids Lægebøger. Hvad han forlagde, synes at have slået an, for 1573 måtte der et kongebrev til for at beskytte ham mod udenlandske eftertryk, og hvad hans driftighed i det hele angår, kan det bemærkes, at han 1577 overtog Frederik II’s Papirmølle ved Hvidøre. – Han døde 1582 eller 1583 og var 2 gange gift, sidst med Johanne Nielsdatter. (Kilder: Rørdam, Københavns Universitets Hist. 1537-1621 II, 680 ff. + C. Nyrop, Den danske Boghandels Hist. I, 131 f. og DBL).