Til forsiden
Udskriv siden


Andr. Fred. Høst & Søn A/S

Kgl. Hofboghandel

Ophørt


Interiøre 1975

Rigsvåbnet fra Høsts facade (foto Peter Lind)

Høst & Søn 1960'erne

Interiøre 1960'erne

Høst ca. 1940

Interiøre - Tegning af Ebbe Sadolin

Præmievindue 1935

Høst 1926

Vindue 1925

Facade 1920'erne

Annonce 1913

Facade 1898

Høst ca. 1840Høst & Søn 1975

Adresse: Bredgade 35 (tidl. Gothersgade 49)
By: København K
Historie 

15.4.1836 etableres i Gothersgade 49 af Andr. Fred. Høst (1811-1897) som bog-, kunst- og papirhandel (måske først 4.6.1836).

1842 Høst bliver universitetsboghandler og driver nu også forlagsvirksomhed.

5.4.1853 Th. Bonnesen (1838-1906) kommer i lære. Han bliver i firmaet i 51 år.

1.1.1857 Andr. Fred. Høsts Sortimentsboghandel skilles ud og ledes af Max Saurbrey (1830-1901).

31.12.1858 sortimentsboghandelen indlemmes atter som en integreret del af virksomheden.

1.1.1873 sønnen Peter Chr. Muusfeldt Høst (1847-1900) optages som associé, hvorefter virksomheden får sit kendte navn, Andr. Fred. Høst & Søn. Driver nu også bogimport.

1.7.1882 Peter Chr. Høst eneindehaver.

1.1.1883 etablerer Skandinavisk Antikvariat.

24.11.1885 udnævnes til Kgl. Hofboghandler. 

Driver fortsat også forlagsvirksomhed.

1896 flytter til Bredgade 35.

25.2.1900 Peter Chr. Høst dør. Hans enke Marie Claire Høst (1854-1932) fører forretningen videre.

1.7.1901 hun udnævnes til Engelsk Hofboghandler.

1903 Th. Bonnesens 50-års jubilæum fejres ved en fest på den kgl. Skydebane.

11.6.1904 Lauritz ‘Arni’ Emil Deleuran (f. 1879) bliver prokurist.

1.1.1911 sønnen Andreas Frederik Høst (1885-1912) bliver medejer.

4.5.1912 Andr. Fred. Høst junior. dør.

1.1.1917 overtages af Johannes Lind (1890-1935).

1.1.1918 Ellis Lohse (f. 1889) bliver prokurist efter Deleuran og leder af boghandelen.

1919 Bruno Hausherr (1886-1950) bliver ansat – hans kone Martha Knoeckel kort efter.

juli 1924 Marie Høst beholdt Skandinavisk Antikvariat til juli 1924, hvor det blev købt af Sigurd Wandel. Herefter opretter Høst & Søn eget antikvariat og ansætter Erik Paludan.

16.4.1925 Ellis Lohse forlader Høst og etablerer egen boghandel, Østergade 33.

1.2.1926 Ellis Lohse kommer tilbage og bliver direktør.

1934 overtager Koppels Forlag (og på et tidspunkt Erslevs international Boghandel).

23.2.1935 Johannes Lind dør. Hans enke Gerda Lind fortsætter virksomheden.

1.1.1936 forretningen omdannes til aktieselskab, Ellis Lohse bliver direktør.

Niels Høst bliver prokurist i boghandelen – ansat året før.

Bruno Hausherr leder boghandelens udenlandske afdeling.

Erik Paludan leder af antikvariatets danske afdeling i forhuset.

15.4.1936 fejrer forretningen 100 års jubilæum med udgivelse af bogen "100 år blandt bøger".

1946 Johannes Linds søn Mogens C. Lind (1918-2000) overtager ledelsen af forlaget.

Han bliver direktør for både boghandel, antikvariat og forlag. Erik Paludan forlader Høst og overtager i 1947 Thaning & Appels gamle boghandel.

Forlagets grafiske tilrettelægger hedder Bengtsson, hans kone designer håndarbejdsbøger og porcelænsmaling til forlagets udgivelser. Også søsteren Vibeke Lind udgiver håndarbejdsbøger på forlaget. 

Karl Robert Adamsen (f.1896) bliver leder af antikvariatets udenlandske afdeling i baghuset. Han udsender nogle meget velestimerede kataloger over videnskabelige bøger, botanik, zoologi m.m.

febr. 1950 Bruno Hausherre går på pension – han dør i sept.

31.12.1955 Ellis Lohse går på pension.

ca. 1955 Ib Permin (1923-79) ansættes. Han er der til sin død.

31.12.1975 Høst ophører som boghandel, men forlaget fortsætter som Høst & Søns Forlag.

Ole Bjørn Olsen (f. 1925) stod for afviklingen af boghandelen og overtog senere Bojsen-Møllers Boghandel i Hellerup.

1986 Høst & Søns Forlag sælges til Munksgaard-gruppen, og Joachim Malling bliver leder af forlaget, der drives sammen med Hans Reitzels Forlag som Munksgaard også har erhvervet. 

Flytter til Dr. Tværgade. Senere flytter til Nørre Søgade og deler adresse med den øvrige Munksgaard-gruppe: Hans Reitzel og Rosinante bl.a. 

Nu bliver Erik C. Lindgren direktør, Malling bliver direktør for hele Munksgaard-gruppen.

1998 forlaget overtages af Gyldendal, Erik C. Lindgren fortsat direktør.

2003 fem Gyldendal-forlag sammenlægges i GB-forlagene, og Høst & Søn ophører som selvstændigt forlag, men fortsætter som »imprint«.

Adressen er senere blevet en del af auktionshuset Bruun Rasmussen, deres vurderingslokaler. Den fornemme gamle boghandel var ikke særlig stor. Butikken var efter moderne forhold beskeden. "Vi spiste frokost i garderoben, der om vinteren lugtede af vådt overtøj," fortæller en tidligere elev, antikvarboghandler Ole A. Dam, Boghallen. Det var bl.a. hans opgave at vaske op efter frokost.

"Af bogladens medhjælpere i min tid husker jeg Kirsten Funch fra Lyngby, den nylig afdøde Mogens Kristensen, som kom til Gyldendals Bogklub. Den franske afdeling blev ledet af René Allingham, Sven Nelson stod for den engelske afdeling indtil ophøret. Førstemand i den danske afdeling var Henry Bjørnskov (som havde haft digte i Vild Hvede og for egne midler udgivet en digt - samling: Maaneskæret. Odense 1947.) Siden kom Ole Bjørn Olsen fra den nedlagte Engelsen & Schrøder, han overtog efter ophøret Bojsen-Møllers boghandel i Hellerup." (Kilde: Mikael Kristensen, senere Københavns Bogauktioner og ophavsmand til den store registrering af "Danske Bogbindere gennem tiderne")

Medarbejdere: Der er ikke den boghandler, der ikke i en periode har arbejdet i den fornemme Høst & Søn boghandel. Omkring 1956 er det bl.a.: Prokurist  Niels Mogens Høst (f. 29.5.1904) der ikke er i slægt med stifterfamilien Høst, antikvar Alfred Dreil (f. 1.5.1911), antikvar, cand. theol, tidl. folkekirkepræst Karl Robert Adamsen (f. 28.10.1896), leder af den franske afdeling Ellen Kruse (f. 19.10. 1890), Sven Clement Nelson (f. 16. 1.1900), Johan Nikolaj Brunsgaard (f. 13.9.1896), Eva Margrethe Meisner f. Gramkow (f. 25.5. 1900), Kirsten Hansen (f. 31.3.1923), Lise Clausen Mogensen (f. 15.3.19319, Eyvind Thorsen (f. 4.6.1934) der senere kom til Gyldendals kontrakafdeling, Lise Eriksen (f. 1.4.1933), Klaus Erik Harboe (f. 25.5.1932), Knud Jørgen Wendt (f. 22.2.1930), Ib Permin (6.5.1923 - 29.12.1979) og på forlaget Tove Dibbern (f. 12.1.1919) (DBKs Matr. 1956).

Litteratur: Aleks. Frøland (red.): Andr. Fred. Høst & Søn 1836-1926", 1926.

 
Personer: