Til forsiden
Udskriv siden


Hunovs Boghandel

Tidligere navne: Ferdinand Schäfers Boghandel, Ferd. Schäfers Eftf.

Ophørt
Brevhoved i 1940'erne

Adresse: Bredgade 45 (tidl. Kgs. Nytorv 21)
By: København K
Historie 

30.9.1889 Ferdinand Schäfer (f. 1856) etablerer papirhandel på Kgs. Nytorv.

21.29.1.1918 Ferdinand Schäfer bliver samhandelsberettiget boghandler.

1.5.1929 overtages af Ingrid Dalager f. Olesen, firma Ferd. Schäfers Eftf.

1953 overtages af Povl Emmeche (f. 1920).

1.6.1962 Povl Emmeche flytter til A.D. Madsensvej 11 i Allerød.

1.6.1962 reetableres af Inga Hunov (f.1910), firma Hunovs Boghandel.

1.4.1969 ophører. Børge Jakobsen, Biblioteksboghandelen overtager lager.

 
Personer: