Til forsiden
Udskriv siden


Høegs Boghandel

Tidligere navne: Hartmanns Boghandel

Ophørt


Annonce 1932 (Lokalarkivet for Strib-Røjleskov Sogn)

Annonce for Hartmanns Boghandel i programmet til Strib Idrætsforenings diletantforestillinger ca. 1930 (Lokalarkivet for Strib-Røjleskov Sogn)Hartmanns Boghandel ca. 1925 (Lokalarkivet for Strib-Røjleskov Sogn)

Adresse: Vestergade 23
By: Strib
Historie 

Annonce 193217.2.1920 køber boghandler P.S. Lauersen Kviesgaard ejendom i Vestergade 23 for at drive boghandel. Han er ikke nævnt som rabatberettiget, så han må have været B-boghandler. Vi ved ikke om der var boghandel før Kviesgaard overtog.

22.8.1921 sælger Kviesgaard ejendommen - og forretningen til boghandler Chr. V. Hartmann der heller ikke er rabatberettiget.

1921 blev der stiftet en biblioteksforening i Strib. I bestyrelsen indvalgtes boghandler Hartmann,

1922 begyndte biblioteket udlån af bøger. Biblioteket var anbragt på boghandler Hartmanns loft.

21.11.1927 sælger Hartmann ejendom og forretning til Kaj Ostenfeld Høeg.

2.7.1937 sælger Høeg ejendommen til Dagny Mithe. Vi ved ikke om hun fortsatte boghandelen, men allerede i 1933 havde Peter Petersen Hansen etableret en anden boghandel, Strib Boghandel - se denne.

Kilde: Skøder på ejendommen hos Lokalarkivet for Strib-Røjleskov Sogn.