Til forsiden
Udskriv siden


Hoffensberg & Trap

Tidligere navne: Jul. Hoffensbergs Papirhandel

Ophørt
Annonce 1876

Adresse: Kronprinsensgade 6
By: København K
Historie 

1860 Jul. Hoffensberg (1828-1893) noteres som boghandler i "Adressebog" for 1860, men der er muligvis tale om en papirhandel i forbindelse med det lithografiske etablissement, han har overtaget fra sin afdøde bror i 1855. Dolleris skriver, at han også er forlægger.

11.4.1874 Th. Michaelsen, Gl. Strand 30, overtager Jul. Hoffenbergs Papirhandel, Kronprinsensgade 6, mens Hoffensberg beholder det lithografiske etablissement.

19.9.1874 Julius Hoffensberg etablerer sammen med E. Jespersen (1831-1904) og Fr. C.H.Trap (1851-82) det store grafiske firma Hoffensberg, Jespersen & Trap.

Firmaet omfatter Hoffensbergs lith. Institut, Em. Bærentzen & Co. lith. Institut, G.S.Wibes Bogtrykkeri (de to ejes af Trap) og Otto Schwartz’s Efterf. 

Boghandel og Forlag ejes af E. Jespersen.

18.11.1874 erkendt samhandelsberettiget som boghandlere "saalænge E. Jespersen var aktiv deltager deri".

3.19.1878 E. Jespersen udtræder med boghandel og forlag. Firma herefter Hoffensberg & Trap.

22.11.1882 Trap dør, Hoffensberg nu alene.

1888 Hoffensberg må give op pga. en øjensvaghed, og firmaet hæves.

– se også V. Oscar Søtofte.

 
Personer: