Til forsiden
Udskriv siden


Bog & idé

Tidligere navne: Leth Bang. Skt. Clemens Bog- og Papirhandel

Ophørt


Leth Bang

Skudkamp mellem frihedskæmpere og tyske soldater 5. maj 1945 (Nationalmuseet)Bog & idé 2011

Adresse: Skt. Clemens Torv 8 (tidl. Clemens Torv 9)
By: Århus
Historie 

9.9.1901 etableres af Julius Leth Bang (1873-1925) på Clemenstorv.

11.4.1902 bliver samhandelsberettiget i forbindelse med salg.

1.8.1902 forretningen sælges til Jens Andersen (f.1872).

1.8.1904 købes tilbage af Leth Bang. Firmanavn nu: Leth Bang. Skt. Clemens Bog- og Papirhandel.

1.1.1915 el 18 sælges til Gyldendalske Boghandel. Leth Bang fortsætter som forretningsfører.

5.6.1925 Leth Bang dør. Hans enke Thora Leth Bang (f.1872) viderefører forretningen med Anna Petersen (f. o. 1880) som faglig leder og senere medindehaver. Anna Petersen har været ansat siden 1.7.1904 (muligvis 1925 gift Nielsen).

14.7.1925 Anna Petersen bliver samhandelsberettiget, og forretningen bliver igen selvstændig boghandel. Firma: Leth Bang, Skt. Clemens Bog- og Papirhandel, Anna Petersen.

1930 Anna Petersen overtager.

1.6.1946 Kristen Jul. Kristensen (f. 1897) bliver medindehaver.

1.6.1950 Kristen Jul. Kristensen overtager som eneindehaver.

1.8.1957 sønnen Kjeld Kristensen bliver medindehaver.

(1972 Kjeld Kristensen danner sammen med kollegaen Poul Rørbæk (f.1929) interessentskabet t Clemens Bøger og Papir.

1973 Kjeld Kristensen eneindehaver.

29.10.1973 interessentskabet overtager formelt forretningen.

1.11.1973 Poul Rørbæk og Kjeld Kristensen driver frem over de to forretninger således, at den tidl. Leth Bang bliver ren papirhandel og kontorartikler, mens Rørbæks forretning på Sct. Clemens Torv bliver ren boghandel under navnet Clemens Bogcenter ApS.

1984-99 forretningen ledes af Bertel Kærulff (f.1959).

1987 opretter en bogafdeling med Aase Brockdorff som leder. Hun kommer fra Pors Boghandel i Højbjerg, som overtages i 1988. Ole Willemoes leder.

1.6.1999 Bertel Kjærulf køber papirforretningen, som igen begynder også at handle med bøger, nu under navnet Bog & idé.

6.11.2012 afsiger Skifteretten i Århus konkursdekret over forretningen og den lukker.

7.12.2013 overtages varelageret af Indeks Retail der genåbner forretningen med nyt personale for at få julehandelen med.

20.1.2014 startes ophørsudsalg.

1.2.2014 lukker.

Senere overtager Vangsgaards lokalerne til sit bogudsalg.

 
Personer: