Til forsiden
Udskriv siden


Wilhelm Hansen

Ophørt


Interiøre 1950'erne

Wilhelm Hansen - Kgs. Nytorv 1857Wilhelm Hansen 1990

Adresse: Gothersgade 11 (tidl. Kgs. Nytorv)
By: København K
Historie 

27.10.1857 etableres som musikhandel af Jens Wilhelm Hansen (1821-1904) i en kælderforretning på Kgs. Nytorv. Han overtager samtidig Christiani & Grissons Papirforretning.

1867 opretter butik Fælledvej 6 på det nye Nørrebro med lys og luft. Her var plads til både forretning og familie.

1874-78 overtager de 4 musikforlag Chr. E. Hornemans, C. Plenges, J. Cohens og E. Wagners. Herefter både musikhandel og musikforlag.

1875 den ældste søn Jonas Wilhelm Hansen bliver forretningsfører og medindehaver.

1878 sønnen Alfred Wilhem Hansen bliver forretningsfører og medindehaver.

25.6.1879 overtager endnu 3 forlag: C.C. Loses, Horneman & Erslevs og Oscar Risoms.

Overtager samtidig den kendte adresse, Gothersgade 11, hvor C.C. Loses Musikhandel hidtil har haft til huse. Forretningen var 8 år forinden (1871) blevet overtaget af Ferd. Borchorst. Opretter (og delvist overtager) eget nodestikkeri, lithografisk etablissement og bogtrykkeri.

9.2.1880 I annonce i Dagbladet skriver WH: "da min Forretning ved de to sidste Kjøb af Musikforlag har faaet en saa betydelig Forøgelse, at jeg foruden meget Andet er kommen i Besiddelse af Den hele danske Musiklitteratur."

26.7.1887 opretter filial i Leipzig – for at sikre sig rettighederne til sine udgivelser på det europæiske marked. (Først 1903 tilsluttede Danmark sig til Bernerkonventionen).

1890´erne Firmaets udgivne musikalske værker andrager i tal 11.300, skriver Dolleris i 1893.

1902 udsender 556-siders katalog i postilformat.

10.10.1904 Jens Wilhelm Hansen dør. De to sønner Jonas Wilhelm Hansen (1850-1919) og Alfred Wilhelm Hansen (f. 1854) overtager og viderefører.

1909 købte Warmuyhs Musikhandel i Oslo sammen med det norske Brødrene Hals.

Resultatet blev Norsk Musikforlag – et søsterselskab til WH.

1914 oprettede Aktiebolaget Nordiska Musikförlaget i Sverige.

WH havde opnået skandinavisk status, og store komponister som Grieg og Sibelius kom "i stald" hos Wilhelm Hansen, men forlaget satsede også på populærmusikken. Bellevue Teateret byggede brødrene – en gave til københavnerne.

1919 Jonas Wilhelm Hansen dør. Alfred Wilhelm Hansen eneindehaver.

1923 3. generation, Alfred og Mathildes to sønner Asger Wilhelm Hansen og Svend Wilhelm Hansen overtager. Med dem konsolideres firmaets hovedstol, det store klassiske repertoire. Samtidig satses på den nye musik, som fra og med Carl Nielsen havde været et særligt indsatsområde.

1960 4. generation: Svends to døtre, Lone Wilhelm Hansen og Hanne Wilhelm Hansen tager over. De udvider satsningen til endnu et område: det pædagogiske, børneting, den rytmiske musik og den ny kompositionsmusik. Men musikken er international:

1988 Wilhelm Hansen Musikforlag bliver en del af det verdensomspændende Music Sales.

5. generation repræsenteres af Lones datter cand.jur. Tine Birger Christensen.

Forretningen i Gothersgade opgives.

2007 Wilhelm Hansens Musikforlag– Edition Wilhelm Hansen markerer 150-års jubilæum (ewh.dk).

Forfædrene til den Jens Wilhelm Hansen, som 27.oktober 1857 slog sig ned som musikhandler på Kongens Nytorv var landsbyskræddere og landarbejdere i Uggerslevmagle lidt nord for Skelskør. Jens’ farfar, Niels Hansen, blev født 1757 på en fæstebondegård i Drøsselbjerg nordvest for Slagelse som et af i alt 17 børn. Han var kvik og nysgerrig og fik som 24-årig et såkaldt fripas, der løste ham fra stavnsbåndet syv år før dets endelige ophævelse. Han tog til København, hvor han som 31-årig kunne nedsætte sig som brændevinsbrænder i Nyboder-kvarteret. Kort forinden havde han giftet sig, og måske takket være en god medgift købt hus med brændevinsbrænderi i Kokkegade (nu Fredericiagade). I 1808 købte han en stor beboelsesejendom på hjørnet af Rigensgade og Balsamgade (Olfert Fischersgade). Bondedrengen var blevet borger og da sønnen Wilhelm i 1810 var 16 år, fik Niels ham anbragt som volontør i General-Krigskommisariats Collegiet – han skulle nu føje social agtelse til familiens økonomiske status. I 1828 var Wilhelm som 28-årig avanceret til sekretær i Krigscancelliet, noget i retning af en fuldmægtig i Forsvarsministeriet. Wilhelm havde tre sønner, den senere musikhandler Jens Wilhelm var den midterste. Men kancellisekretæren havde en alvorlig hudsygdom, der tvang ham til allerede som 40-årig at søge pension. Hans karriere var brudt, men han begyndte en ny. I det hus i Rigensgade, som han havde arvet efter sin far, lå der en papirfabrik, hvis ejer nu opsagde lejemålet. Wilhelm ansøgte om at få bevilling til at fabrikere "kardus og pap". Og så var han papirfabrikant! Jens Wilhelm gik til hånde i farens fabrik og med sit tegnetalent som basis uddannede han sig til gravør og kobbertrykker. Men også for Jens Wilhelm kneb det med helbredet, et handicap han dog snart fik vendt til sin fordel. Han og hans kone Hanne tog situationen i egen hånd og etablerede i 1857 en lille kælderbutik på Kongens Nytorv. Herfra udviklede tingene sig.

Litteratur:

140 år med tryk på, 1997

 
Personer: