Til forsiden
Udskriv siden


Hage & Levin

Tidligere navne: Georg Chr. Ursin, Georg Chr. Ursins Eftf., Gyldendal Sortiment,, Carl Hage,

Ophørt
Annonce 1908

Adresse: Købmagergade 8 (tidl. nr. 9 og Pilestræde 80)
By: København K
Historie 

13.11.1855  Georg Chr. Ursin (1826-1872) etablerer boghandel med særlig vægt på udenlandsk litteratur samt forlagsvirksomhed.

1861 adressen opgives til Købmagergade 9 i Adressebog ...

1872 Ursin dør.

1.1.1873 Ursins enke Anna Ursin sælger forretningen til Jens Jørgen Holm (f. 1845), firma herefter Georg Chr. Ursins Eftf.

1.7.1876 Holm overtager tillige Gartner Priors Boghandel og slutter de to forretninger sammen.

Andreas Gartner Prior bliver prokurist i firmaet.

Boghandelen leverede udenlandsk litteratur til danske, norske, svenske og finske boghandlere. Også forlagsvirksomhed.

31.12.1897 overtages af Andreas Gartner Prior (1847-1922) i kompagniskab med Louis K. Nyrop (f. 1870). Holm går på pension.

1919 overtages af Gyldendal og fusionerer med Gyldendal Sortiment.

Andreas Gartner Prior bliver bestyrer af den udenlandske afdeling – indtil han som 74-årig trækker sig tilbage.

1.3.1922 overtages af Carl Hage (f. 1878), firma Carl Hage.

1.1.1929 overtages af Peer Levin (f. 1908) og videreføres som Hage & Levin. Dansk og udenlandsk boghandel.

Hage starter Bogforlaget Athene.

1.4.1930 forretningen overtages af Ejnar Munksgaard.

 
Personer: