Til forsiden
Udskriv siden


P. Haase & Søns Boghandel A/S

Tidligere navne: Lehmann & Stage, P. Haase

Ophørt


P. Haase & Søns Boghandel 1976

P. Haase & Søns Boghandel - interiøre 1976. I billedet Aagot Haase

Niels Jørgen Haase i sit kontor 1976

Haases Hus 2013

Skilt 2013

Haases musikafdeling 1979

Vindue 1926

Interiøre 1926

Annonce 1911Haase 1988

Adresse: Løvstræde 8 (tidl. Klareboderne 3)
By: København K
Historie 

1.1.1877 etableres af Daniel Lehmann (1846-1910) og Carl Stage (1846-1915) i Klareboderne 3 ved overtagelse af Gyldendalske Sortimentsboghandel, grundlagt af Søren Gyldendal ved forlagets begyndelse i 1770.

1.1.1880 ændrer firmanavn til Lehmann & Stage. Forretningen omfatter sortimentsboghandel, forlagsvirksomhed og skolemateriel. Desuden forhandling af Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag og medlem af direktionen for Bibelselskabet for Danmark samt kommissionær for svenske forlag.

1896 bliver kommissionær for Det Kgl. Vajsenhus og Det danske Bibelselskab.

1897 flytter til Løvstræde 8.

1.4.1911 efter Lehmanns død bliver Peter Haase (1865-1922) medindehaver.

1.1.1916 efter også Stages død bliver Haase eneejer.

1918 sønnen Ejnar Haase bliver prokurist. Firmanavnet ændres til P. Haase.

14.5.1921 Ejnar Haase (f. 1895) bliver medindehaver. Firmanavn ændres til P. Haase & Søn.

1922 Peter Haase dør.

1.1.1923 Ejnar Haase eneindehaver.

april 1925 overtager Vor Frue Boglade (Erik Mogensen) i Nørregade.

1.1.1938 Otto Andersen (f. 10.11.1894) bliver direktør for forlaget.

1941 bliver Louis M. Nielsen (f.13.8.1911) leder af bogladen.

25.2.1944 lukker Gestapo bogladen på grund af handel med illegal litteratur. Lukningen varer tre uger. Samtidig interneres Ejnar Haase i Horserød i tre måneder.

1.3.1944 tiltræder Egon S. Dienesen (13.1.1919 - febr. 2009) som medhjælper.

1948 stopper Louis M. Nielsen for at blive leder af Illums Bogafdeling. Han efterfølges af Egon S. Dienesen.

1951 stopper Egon S. Dienesen og Poul Haase overtager ledelsen af boghandelen.

1953 »Den danske Salmebog« udkommer og ekspederes i o. 800.000 eksemplarer.

1.4.1956 bliver Erik Esger Jensen (f. 17.08.26) leder af boghandelen.

1.9.1956 Ejnar Haases sønner Poul Haase (1922-.2014)) og Niels Jørgen Haase (1926-2007) bliver medejere, og firmaet omdannes til I/S.

1.4.1959 stopper Erik Esger Jensen for at blive fuldmægtig i Gyldendal. Han efterfølges af  Herluf Stockholm Andersen som faglig leder af boghandelen. Han efterfølges af Troels Bek, der fratræder i 1970.

27.8.1959 Poul Haase fratræder efter brud mellem de to brødre. Firmaet ændrer status til privateje v/Niels Jørgen Haase.

1.7.1969 Carsten P. Wulff (f. 14.6.1947) bliver leder af N.J. Haases Bogimport.

12.5.1970 Niels Henrik Stolpe (1943-2001) bliver daglig leder af P. Haase & Søns Boghandel.

1.12.1971 Carsten P. Wulf bliver daglig leder af boghandelen efter Stolpe.

1.2.1982 Carsten P. Wulf fratræder, Niels Jørgen Haases kone, Aagot Haase bliver ny faglig leder.

1984 kommissionsaftalen med Det Kgl. Vajsenhus og Det danske Bibelselskab opsiges.

1990 Aagot Haase fratræder og begynder for sig selv med bogimport.

1991 4. generation, N.J. Haases søn Michael Haase (f. 1957), indtræder i forlaget som marketingchef på P. Haase & Søns Forlag.

Ib Schierbeck involveres i et forsøg på en relancering af boghandelen, men:

1993 P. Haase & Søns Boghandel i Løvstræde lukker.

1.5.1996 Michael Haase overtager forlaget som eneejer og direktør. 

2002 P. Haase & Søn fejrer 125-års jubilæum.

2006 forlaget ændrer navn til Haase & Søns Forlag.

Andre medarbejdere hos Haase: Fuldmægtig Erik Esger Jensen (f. 17.8.1926), senere i mange år repræsentant på Gyldendal. Prokurist Svend-Aage Meyer (f. 16.5.1892) forsikringsuddannet. Fuldmægtig Sigfred Christensen (f. 29.10.1920), fuldmægtig Hans von Kohl (f. 21.12.1915) og reklamekonsulent Herluf Stockholm Andersen (f. 10.9.1921. Udlært i Bollerups Boghandel i Ringkøbing 1938-43, Otto Markussen, Einar Harck – senere forlægger med speciale i kunstreproduktioner. Erik Sandemand – senere mangeårig partner i Saga Books og i et års tid boghandler på Strøget i København, Troels Bek (senere underdirektør hos Arnold Busck) Ib Schierbeck, Aagot Haase og Viggo Clausen. Radiomanden, Erik Kramshøj (f.1944) var i slutningen af 1960'erne leder af musikafdelingen, som han selv opbyggede. (DBK Matr. 1956 m.fl.).

 
Personer: