Til forsiden
Udskriv siden


Gyldendalske Boghandel

Tidligere navne: Gyldendalske Sortimentsboghandel og Papirhandel, Gyldendalske Boghandling
Klareboderne 3

Forkontoret med portrætter af Søren Gyldendal og Jacob Deichmann

Hovedtrappen

Efterårsreception i Gyldendals gård

Harry Potter dag 13. oktober 2000

Præsentation af Den Store Danske Encyklopædi

Boghandleraften 1983

Gyldendal 1919, tegning

Akademisk Boghandel, Klareboderne 1906

Pakhuset - senere forlagsekspedition, på Lindgrens Alle, Amager 1906

Ernst Bojesens Kunsthandel 1878

Søren Gyldendals 3. adresse, Silkegade 66 - fotograferet 1942

Søren Gyldendals 2. adresse, Heiliggeiststræderne nr. 143 - fotograferet 1942

Søren Gyldendals 1. adresse, Trompetgangen 112 - fotograferet 1942

Adresse: Klareboderne 3 tidl. Silkegade nr. 66 (nu Silkegade nr. 5), Helliggeist-Stræderne nr 143 (nu Niels Hemmingsensgade 22) og Trompetgangen nr. 112 (nu Niels Hemmingsensgade 23)
By: København K
Historie 

Gyldendal er Danmarks største og et af de ældste forlag, vi har, og da dette er en boghandlerhistorie, er det ikke tanken her at gøre omfattende rede for Gyldendals historie, der er beskrevet mange gange andetsteds, men da forlaget også i perioder drev boghandel sideløbende, skal der her kort gøres rede for den del af Gyldendals historie.

1770  Søren Jensen Gyldendal (1742-1802) åbner boghandling i Trompetergangen 112 (nu Niels Hemmingsensgade 23), muligvis ved overtagelse af Den Schønningske Boghandling.

14.9.1770 enevældens censur afskaffes af Christian 7. – med Struensee som pennefører.

Et godt tidspunkt at påbegynde forlagsvirksomhed.

1771 Søren Gyldendal begynder forlagsvirksomhed ved videreførelse af forlaget fra den Kanneworfske Boghandel og flytter samtidig til en anden adresse i samme gade.

Som forlægger benytter han sig af prænumeration og subskription og oparbejder et net af kommissionærer over hele landet og i Norge. Hans salgs- og distributionssystem fungerer så godt, at andre kommer til ham med værker, der måske allerede er under udgivelse andre steder, f.eks. fra bogtrykkere.

Censuren genindføres i forbindelse med Struenses fald, men bliver dog aldrig så skrap som før.

1772 Søren Gyldendal etablerer eget forlag og satser, modsat hidtidig praksis, også på at udsende lærde værker på dansk – før kom de fleste på tysk. Der var blandt det velbeslåede borgerskab en sand lærdomstørst på den tid. I løbet af de næste 30 år oparbejder han Danmarks største forlag omfattende omkr. 1500 titler, lige dele skønlitteratur, opslagsværker og videnskabelige bøger, en fordeling der gælder også i dag.

1776 flytter til Silkegade.

1787 køber det smukke barokpalæ i Klareboderne 3, hvor forlaget stadig har til huse.

1802 Søren Gyldendal dør. Boghandel og forlag videreføres af hans enke Frederikke f. Kraft med fuldmægtig N.A. Wahl som prokurator.

1809 overtages af svigersønnen Jacob Deichmann (1788-1853). Efter statsbankerotten i 1813 styrer han forlaget videre med stor forsigtighed, så stor at han går helt uden om skønlitteraturen (dvs. Guldalderens store forfattere), der udkommer hos C.A. Reitzel. Men han udvider Gyldendals net af kommissionærer i provinsen.

1815 udvider desuden omsætningen gennem kontakter til udenlandske boghandlere og tilføjer en papirhandel, der får agentur for Strandmøllens papirfabrik med moderne papir(stor)produktion.

18.1.1837 Deichmann er med til at stifte Den danske Boghandlerforening (en forening af forlæggere).

1.1.1846 Frederik Vilhelm Hegel (1817-1887) overtager Gyldendalske Sortimentsboghandel og Papirhandel og bestyrelsen af forlaget.

11.5.1850 overtager forlaget som ejendom, herefter Gyldendalske Boghandel (F. Hegel).

1853 overdrager papirhandelen til Julius Faber (d. 28.9.1862).

1854 medstifter af Forlagsbureauet.

1858- Med Hegel tager Gyldendal et mægtigt opsving og bliver Nordens førende forlag.

Udgiver også de store norske forfattere og alle betydende danske forfattere fra den tid.

1863 bliver August Larsen ansat. Han bliver hurtigt fuldmægtig og Hegels nærmeste medarbejder.

1870 fejrer 100-års jubilæum med bl.a. udgivelsen af Camillus Nyrop: »Bidrag til den danske Boghandels Historie« 1-2.

1.1.1877 overdrager sortimentsboghandelen til D. Lehmann og C. Stage – se det videre forløb for boghandelen under P. Haase & Søns Boghandel.

1878 etablerer Ernst Bojesen kunsthandel og Kunstforlag - Ernst Bojesens Forlag.

27.12.1887 Frederik V. Hegel dør. Gyldendal overgår til hans søn Jacob Hegel (f. 16.2.1851).

23.4,1889 lukker Ernst Bojesen sin kunsthandel og koncentrerer sig om Ernst Bojesens Forlag.

1896 bliver forfatteren og journalisten Peter Nansen ansat som Gyldendals litterære direktør.

1896 købes forlaget C.A. Reitzel af George C. Grøn.

1.1.1896 stiftes aktieselskabet Det nordiske Forlag ved sammenslutning af Ernst Bojesens Forlag, P.G. Philipsen og Kgl. Hof Musikhandels Forlag - aktiekapital 900.000 kr. Direktør: Ernst Bojesen.

1897 påbegynder Det nordiske Forlag udgivelsen af "Frem", - et subskriptionsværk der udkom hver uge med kapitler af tre romaner samt aktuelt og underholdende stof. Oplaget rundede de 100.000 eksemplarer.

Medarbejdere på Det nordiske Forlag: Chr. Kønig, Michael H. Jensen og Henrik Koppel.

1903 Gyldendal sammensluttes med Det Nordiske Forlag bestående af P.G. Philipsens, Ernst Bojesens og Hofmusikhandelens forlag), firma herefter Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Selskabet har filialer i Oslo og London. Direktører: Peter Nansen, Ernst Bojesen og August Baggesen.

1904 erhverves et pakhus på Lindgrens Alle på Amager - senere forlagsekspedition.

1.1.1905 knyttes atter en boghandel til forlaget idet Gyldendal køber Akademisk Boghandel v/Anton Andersen og flytter forretningen til Klareboderne.

Firma Akademisk Boghandel. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlags Sortiment.

1.1.1906 sælger afdelingen for skolemateriel fra til W. Brinkmann og V. Richter – se Centralbogladen.

1907 bliver Chr. Kønig leder af Gyldendals norske afdeling i Oslo.

9.9.1912 holder Peter Nansen foredraget, "Den store Revolution indenfor Boghandelen" på Den danske Provinsboghandlerforenings årsmøde - et foredrag der varsler nye måder at sælge bøger på, bl.a. kolportage.

1912 bliver Frederik Hegel, Jacob Hegels søn, ansat som direktør.

1914 Ernst Bojesen træder tilbage som direktør. Han efterfølges af Henrik Koppel.

1916 træder Peter Nansen tilbage efter et brud med Jacob Hegel. Han udsender 1918 "Mine 20 år i Gyldendal" som privattryk - et opgør med Jacob Hegel.

1917 træder Ernst Bojesen ud af bestyrelsen.

1917 udsender Jacob Hegel sit manifest, "Gyldendal og Dansk Boghandel", der varsler Gyldendals udtræden af Den Danske Boghandlerforening og nye måder at distribuere bøger på.

1.1.1918 melder Gyldendal sig ud af Den Danske Boghandlerforening.

1.7.1918 udbryder der konflikt på forlaget efter at en medhjælper er blevet fyret.

11.7.1918 ophører konflikten efter at minister Th. Stauning har mæglet og forlaget har accepteret de ansattes ret til at organisere sig.

1919 overtager Georg Chr. Ursins boghandel, som 1922 overdrages til Carl Hage – se Hage & Levin.

Jacob Hegel køber desuden en række provinsboglader: Skaarup i Slagelse, Chr. Larsen, Nykøbing F, Hvidehus, Vejle, H. Matthesen, Esbjerg, Leth Bang, Århus og Th. Flensted, Aalborg, der bliver Gyldendal-filialer, men disse forretninger sælges igen efter få år – se de enkelte.

1925 overgår Gyldendals norske afdeling til norsk ejerskab under navnet, Norsk Gyldendal.

1931 bliver Niels Frederik Torner økonomidirektør.

1933 oprettes en presse- og reklameafdeling. Leder: Aleks. Frøland.

1921 bliver Ingeborg Andersen ansat som konsulent.

31.12.1939 trækker Frederik Hegel sig tilbage.

1.1.1940 bliver Ingeborg Andersen enedirektør.

1950 sælger familien Hegel aktiemajoriteten i Gyldendal til Hjalmar Joensen.

1952 overtager Knud W. Jensen aktiemajoriteten i Gyldendal. Otto B. Lindhardt bliver indsat som underdirektør.

31.12.1953 går Ingeborg Andersen af.

1.1.1954 udnævnes en ny direktion bestående af Ole Wivel (29.9.1921-30.5.2004), Otto B Lindhardt (f. 23.9.1924) og Jokum Smith (20.9.1920-23.11.1980).

25.3.1953 melder Gyldendal sig igen ind i Den danske Forlæggerforening - sammen med Hasselbalchs Forlag.

1955 opretter Knud W. Jensen Louisianafonden, hvor han placerer alle sine Gyldendal-aktier. Fondens formål er at oprette og drive kunstmuseet Louisiana, der på den måde kommer til at hænge uløseligt sammen med Gyldendal.

1960 forlader Jokum Smith direktionen for at blive direktør for A/S Dagbladet Politiken.

1962 flytter Gyldendals bogproduktion til Nordisk Bogproduktion i Haslev.

1963 flytter forlagsekspeditionen til pakhuset på Lindgrens Alle, Amager.

1964 forlader Ole Wivel direktionen for at blive forstander på Krogerup Højskole. Otto B. Lindhardt bliver adm. direktør og Mogens Knudsen bliver litterær direktør mens Carl Z. Hansen bliver økonomidirektør.

1.1.1965 går Aleks. Frøland på pension. Ny leder af reklameafdelingen bliver Gert Ringhof. Daglig leder: Kurt Fromberg.

1969 bliver Gert Ringhof medlem af direktionen.

1970 Otto B. Lindhardt og Gert Ringhof forlader Gyldendal for at starte forlaget Lindhardt og Ringhof.

1982 udnævnes trekløveret Kurt Fromberg, Eigil Winther og Ole Werner Thomsen til ny direktion.

1984 fratræder Ole Werner Thomsen og Eigil Winther. Kurt Fromberg administrerende direktør. Forfatteren Klaus Rifbjerg bliver litterær direktør.

1987 bliver Per Hedeman økonomidirektør.

1991 efterfølger Christian Bundegaard Klaus Rifbjerg som litterær direktør.

1991 oprettes Danmarks Nationalleksikon - et forlag der skal udgive Den Store Danske Encyklopædi. Direktør Jørn Lund.

1992 flytter forlagsekspeditionen til Nordisk Bogproduktion i Haslev.

12.9.1994 Johannes Riis bliver ny litterær direktør.

1995 Jørn Lund indtræder i direktionen.

1999 fratræder Kurt Fromberg.

1.1.2000 bliver Stig Andersen udnævnt til adm. direktør.

1.1.2002 Danmarks Nationalleksikon fusioneres med Gyldendal som Gyldendal Leksikon. Jørn Lund træder tilbage.

1.06.2006 Gyldendal køber Atheneum International Boghandel med henblik på at etablere internetboghandel.

15.10.2007 åbner Gyldendals internetboghandel, gyldendal.dk med bøger fra alle forlag.

2008 bliver Bjarne Ponikowski økonomidirektør efter Per Hedeman.

1.9.2009 skifter internetboghandelen navn til g.dk mens gyldendal.dk fortsætter som forlagets hjemmeside. Direktør for g.dk: Tine Weppler.

1.01.2010 Atheneum sælges til SL fonden - se Atheneum Academic Books.

1.7.2010 køber g.dk internetboghandelen eLounge.dk.

1.5.2012 bliver Tine Smedegaard Andersen koncerndirektør for afdelingen der retter sig mod det private marked.

Efterår 2013 lukker g.dk og eLounge.dk. Samtidig indgås samarbejde med streamingtjenesten Storytel.

6.7.2015 sælges Gyldendals distributionscenter NBC i Haslev til Biblioteksmedier.

24.8.2017 lukker opdateringen af denstoredanske.dk - internetudgaven af Den Store Danske Encyklopædi.

30.1.2018 meddeles det at Morten Hesseldahl efterfølger Stig Andersen som administrerende direktør.

maj 2021 fratræder Bjarne Ponikowski som finansdirektør.

1.1.2022 ny finansdirektør Peter Normann der kommer fra lignende stillinger på TV2 og JP/Politiken.

30.9.2022 fratræder Morten Hesseldahl som administrerende direktør. Hanne Salomonsen konstitueres som ny administrerende direktør.

26.10.2022 udnævnes Hanne Salomonsen Permanent til administrerende direktør.

 

 
Personer: