Til forsiden
Udskriv siden


Fr. Palm Greisen

Tidligere navne: Johs. Poulsens Enke,, Chr. Flor, Engberg & Flor

Ophørt


Fra trykkeriet fra familiens fotoalbum)

Fra trykkerie (fra familiens fotoalbum)

Fra trykkerie (fra familiens fotoalbum)Frode Palm Greisen i sit trykkeri (fra familiens fotoalbum)

Adresse: Pilestræde 52 (tidl. Møntergade 2, Kronprinsensgade 3 og Silkegade 4)
By: København K
Historie 

1.4.1896 etableres af Chr. Flor (1866-1914) i kompagniskab med P. Engberg (f. 1866) firma Engberg & Flor.

1897 overtager L. Jordans Lejebibliotek i Silkegade 4.

1.7.1900 Engberg udtræder, Flor fortsætter alene, firma Chr. Flor sortimentsboghandel, forlag og papirhandel. Han opkøber flere lejebiblioteker: Zerline Levins og Østerbros Bibliotheker.

12.2.1914 Chr. Flor dør. Hans fuldmægtig siden 1901, Johs. Poulsen (1865-1915) bestyrer boet.

7.2.1915 Johs. Poulsen dør. Hans enke Nico Poulsen (f. 1874) overtager både lejebibliotek og boghandel og viderefører som Johs. Poulsens Enke.

1.4.1923 overtages af Frode Palm Greisen. Han udvider forretningen til også at omfatte papir- og kontorartikler samt tryksager. Flytter til Kronprinsensgade 3 i forbindelse med en ombygning. Samtidig nedlægges Jordans Lejebibliotek.

1931 etablerer bogtrykkeri, som hurtigt vokser og flyttes til Pilestræde 48.

1934 trykkeriet flytter til Pilestræde 52, hvor der installeres et maskinsætteri. Trykkeriet trykker bl.a. spejderblade og fodboldblade.

Ved overtagelsen beskæftigede boghandelen to damer, men med de udvidede aktiviteter vokser medarbejderstaben til 17, somme tider flere.

1.4.1938 ophæver boghandelen og driver herefter bogtrykkeri.

 
Personer: