Til forsiden
Udskriv siden


Mandrup Poulsen’s Boghandel

Tidligere navne: P. Christensen

Ophørt


Interiøre 1934

BrevhovedMandrup Poulsens Boghandel ca. 1930 (Brønderslev Lokalhistoriske Arkiv)

Adresse: Bredgade1, Nørregade 2
By: Brønderslev
Historie 

18.5.1875 etableres af Peter Christensen (1845 - 1931).

1883 opfører hjørneejendom hvortil bogladen flytter.

1892 opfører Afholdshjemmets Hotel.

1886-97 har telefonstation for Aalborg og Hjørring Amters Telefonselskaber.

1894 etablerer bogtrykkeri og udgiver »Brønderslev Avis« som han også er redaktør af.

1996 udgiver sin egen Småtræk og Skitser i kulturhistorisk Retning (421 s).

1901 overdrager avis og trykkeri til et andelsselskab med sig selv som bestyrelsesmedlem. Bladet skifter navn til »Vendsyssel Folkeblad«.

13.5.1911 boghandelen overtages af Mandrup Poulsen (1880-1960).

1.5.1918 Mandrup Poulsen etablerer Brønderslev Bogtrykkeri.

13.5.1951 Mandrup Poulsen fejrer sit 40-års jubilæum.

1.7.1954 overtages af svigersønnen Jørgen Steen Winding (f.1917), der har været ansat siden 1944.

29.9.1977 ophører efter lidt over 100 år.

 

 
Personer: