Til forsiden
Udskriv siden


Fr. Svendsen, Bog- og Papirhandel

Ophørt
Fr. Svendsen (Bogense Museum)

Adresse: Østergade 1
By: Bogense
Historie 

23.11.1871 J.D. Svendsen (1838-87) løste borgerskab som bogbinder og boghandler og etablerer forretning i Østergade 1 (matr. nr. 104).

1883-87 Forretningen går godt: Skatteansættelse 1883: kr. 1600,

1887 J.D. Svendsen dør. Hans enke Kirsten Svendsen fører forretningen videre.

1891-1904 Forretningen går stadig godt: Skatteansættelse.

7.10.1906 sønnen Frederik Svendsen (f. 1878) overtager og viderefører såvel bogbinderi som boghandel.

1909 Medlem af Centralforeningen

1914 flytter til Østergade 11 – tlf. nr. 10

1952/53 Frederik Svendsen dør, Forretningen videreføres – måske af hans enke.

1970 muligvis ophør.

Der er ingen boghandler Svendsen, Bogense i nogen af Dolleris-bøgerne eller hos VM. Forretningen var Gyldendal-forhandler.

Inger Grønborg Jørgensen - boghandler på Frederiksberg og formand for Den danske Boghandlerforening 1989-94, nævner Svendsens Boghandel som sit første møde med boghandelen. (Bogormen nr. 3, 1994).

 
Personer: