Til forsiden
Udskriv siden


Bog & idé

Tidligere navne: G.E.C. Gad, Gad Strøget

Ophørt


Bog & idé Strøget 2008

Midlertidig butik under renoveringen 2003

Gad Strøget 2000

Bogudsalg 1998

Bogudsalg 1994



G.E.C. Gad 1959

Interiøre før ombygning i 1959

G.E.C. Gad 1954

G.E.C. Gad i 1950érne (Københavns Bymuseum)

Gads Fonds første bestyrelse Stig Juul, Hal Koch og Frederik Gad

Frederik Gad på sit kontor i 1950'erne

Gads Boghandel 1930 - Maleri af Alfred Larsen

Gad ca. 1860





Adresse: Vimmelskaftet 32
By: København K
Historie 

31.10.1855 etableres af  G.E.C. Gad (1830-1906) tæt på forretningens senere hovedadresse.

nov. 1882 Gad udnævnes til universitetsboghandler af Universitetskonsistoriet.

27.4.1897 sønnerne Oscar Gad (1869-1920) og Frederik Gad (1871-1956) indtræder, på denne deres fælles fødselsdag, som medejere.

Frederik Gad står for boghandelen.

1900 G.E.C. Gad fejrer 70-års fødselsdag og udnævnes til æresmedlem i Boghandlerforeningen.

1905 Gad fejrer 50-års jubilæum og udsender 125-siders forlagskatalog.

21.6.1906 G.E.C. Gad dør, sønnerne Oscar Gad og Frederik Gad overtager.

8.10.1920 Oscar Tønsberg Gad dør. 

Frederik Gad herefter eneejer.bog "Huset G.E.C. Gad 1855-1955" og Henning Valeur Larsens "En tur på Strøget..

1.9.1956 Carl Holgersen fejrer 50-års jubilæum hos Gad.

1956 Frederik Gad dør.

1957 Kay Lynnerup (1925-1990), der igennem nogen tid har været Gads revisor, 

1.1.1954 Da der ingen arvinger er, etablerer Frederik Gad Gads Fond til at videreføre forlag og boghandel. Fonden skal understøtte videnskabelige og filantropiske formål. Den første fondsbestyrelse kommer til at bestå af Frederik Gad, professor Stig Juu og professor Hal Koch.Carl Holgersen (1891-1984) bliver leder af boghandelen.

31.10.1955 Gad fejrer 100-års jubilæum bl.a. med udsendelse af Aleks. Frølands bliver direktør for boghandel og forlag.

1.8.1959 Erik Schaumburg-Müller (1909-74) bliver leder af boghandelen på Vimmelskaftet efter Carl Holgersen, der går på pension.

1.11.1960 Erik Nygaard kommer til Gad.

1963 bliver Niels Arnum ansat. Han bliver leder af udenlandsk afdeling.

1.1.1970 G.E.C. Gad overtager Zachariassens Boghandel i Lyngby. Hermed begynder en udvikling, hvor Gad overtager boglader over hele landet, der alle omdannes til det særlige blå-hvide Gad-koncept med ensartet inventar, skiltning osv.

1.1.1971 G.E.C. Gad overtager Viggo Madsens Fyns Boghandel i Odense og L.C. Lauritzens Boghandel i Aalborg.

11.5.1971 G.E.C. Gad overtager Harcks Boghandel i Fiolstræde/Nørrevold.

1.5.1973 Niels Arnum og Erik Nygaard (f. 1936) bliver ledere af boghandelen på Vimmelskaftet.

1.6.1973 G.E.C. Gad overtager Jespersens Boghandel i Esbjerg (lukker 2005).

1.11.1975 G.E.C. Gad overtager Barkholts Boghandel i Kolding.

1.4.1978 G.E.C. Gad overtager N. Jensen Jørgensens Boghandel, Søndergade 20 i Århus og Børge Nielsens. Boghandel i Viborg (lukker 1983).

1.3.1981 Erik Nygaard bliver eneste leder af forretningen i Vimmelskaftet.

1.11.1988 Lise Jessen (f. 30.1.1948) bliver bogladechef efter Erik Nygaard, der bliver leder af Gads nye filial i stormagasinet Illum, København, der er blevet omdannet efter konceptet shops-in-shop.

Gad åbner stor, nybygget forlagsekspedition på Avedøre Holme, hvor der bliver plads til ekspedition også af andre forlags bøger.

1.3.1989 Bjarne Pedersen (f. 1940) bliver direktør. Han har hidtil været direktør for DBK.

Jan Wass (f. 1942) ansættes som kædechef.

1.10.1990 G.E.C. Gad overtager Toftes Boghandel i Hillerød.

G.E.C. Gad overtager halvdelen af aktiekapitalen i skole- og fagbogsforlaget Systime i Herning (oms. 20 mio.).

1.1.1991 G.E.C. Gad overtager Th. Helwegs Boghandel i Slagelse.

1.3.1991 G.E.C. Gad overtager to Århus-boglader: Clemens Bogcenter (sammen med de hidtidige ejere Poul Rørbæk og Kjeld Kristensen, men fra l.4.1992 100% Gad-ejet) samt boghandelen i Brabrand, City Vest Centret.

1.3.1991 ny bogladechef på ‘Strøget’: Kjeld Bonderup (f. 1953).

1.4.1992 G.E.C. Gad overtager Stakbogladen, Universitetsparken, Århus.

1.9.1992 Kay Lynnerup går på pension.

1.9.1993 G.E.C. Gad åbner forretning i det nyopførte Kolding Storcenter(ophører .

30.6.2000) Etablerer produktionsselskabet systime/gad data i nye lokaler i Herning centrum.

Etablerer sammen med Egmont-forlaget Grafisk skolebogsforlaget Gad & Grafisk I/S (der senere bliver til Alinea, et af de største forlag på folkeskoleområdet).

1.4.1994 Gad indleder ekspeditionssamarbejde med DBK, der får lagerplads i Gads forlagsekspedition på Avedøre Holme.

30.7.1994 Aktivitetsniveauet er højt, måske for højt. Bestyrelsesformand W.E. von Eyben afskediger Bjarne Pedersen. Med ham følger Jan Wass, reklamechef Karsten Blauert m.fl. (Bogmarkedet 31/32 1994).

Vilhelm Güntelberg konstitueres som direktør.

I forbindelse med en økonomisk reorganisering sælges Gads juridiske publikationer til Karnov, bl.a. det traditionsrige "Ugeskrift for Retsvæsen" og den tilhørende cd "Juri-Disc". Det sker gennem oprettelse af selskabet Gad Jura A/S, hvor Karnovs Forlag får aktiemajoriteten.

Karnov ejes af canadiske Thomson.

Hvad bogladerne angår, går Vilhelm Güntelberg ind for en mere individuel drift med udgangspunkt i den enkelte forretnings beliggenhed, kundegrundlag osv.

1.10.1994 koncernen deles i to selskaber:

1) G.E.C. Gads Boglader A/S (16 butikker, oms. 200 mio. kr.),

Direktør Frederik Christiansen (f. 1942) fra Gad Nørreport og

2) G.E.C. Gads Forlag A/S, direktør Aksel Kielland (f. 1951).

De to selskaber samles i G.E.C. Gad ApS, der ejes af Gads Fond.

Adm. direktør for fonden: Søren Lang.

1.5.1996 åbner ny boghandel i Vejle.

18.9.1996 åbner boghandel i det nyopførte Frederiksberg Centret.

1.10.1998 overtager Munch-Christensen Boghandel i Vejle, som fusionerer med den boghandel, Gad åbnede i Vejle i 1994.

6.11.1998 får forpagtningen af den nyindrettede boghandel på Statens Museum for Kunst.

6.9.1999 får forpagtningen af den nyindrettede boghandel i Det Kgl. Biblioteks nye tilbygning på Christians Brygge.

aug. 2001 Gad Strøget bygger om og moderniserer.

1.1.2002 boghandelen på Statens Museum for Kunst overgår til Arnold Busck.

25.3.2002 planer om sammenlægning af Gads Bogladers 17 butikker og B.O. Bøgers 12 under navnet GAD, i alt 20% af det samlede danske bogmarked. Men planerne opgives.

2002 bliver Dorthe Terreni indkøber for andre varer end bøger.

2003 atter økonomiske problemer i koncernen.

1.4.2003 Lars Ive (f. 1951) bliver ny adm. direktør for G.E.C. Gads Boglader A/S. Frederik Christiansen fortsætter som chef for butiksdriften, Søren Lang som adm. dir. for fonden, holdingselskabet og forlaget.

aug. 2003 forretningen flytter over på den modsatte side af strøget for at gøre plads til en totalrenovering og udvidelse. En måned senere er man tilbage i de nyrenoverede lokaler.

sept. 2003 Peter Hartmann (f. 1946), tidl. Munksgaard, hentes til G.E.C. Gads Forlag A/S men kun for en kortere periode i forbindelse med omstrukturering.

Niels K. Agner bliver bestyrelsesformand (tidl. bl.a. bestyrelsesformand i Munksgaard og direktør på Gyldendal.

1.10.2003 adm. dir. og fondsdirektør Søren Lang fratræder.

okt. 2003 Gads forlag frasælger ordbogs-sektionen, de medicinske udgivelser, naturbøgerne og gymnasiesektionen. Over 10 personer, heltids og deltids, ud af forlagets 28 medarbejdere, afskediges. Det reducerede forlag omfatter fremover jura, sygepleje, medicin, opslagsværker samt generelle bøger inden for kunst og kultur fordelt på fem redaktører. I alt en budgetteret omsætning på 15-17 mio. kr. Fremover bliver bogladerne Gads vigtigste satsningsområde.

12.10.2003 åbner ny boghandel i det nyopførte Bruuns Galleri i Århus. Samtidig lukker Gad på Søndergade i Århus, og en del af personalet flytter til Bruuns Galleri I den nye butik på 500 m2 satser man på et større udvalg af ‘andre varer’, noget der kommer til at gælde flere af kædens butikker fremover.

1.11.2003 Bjarne Ponikowski (f. 1961) bliver ny adm. dir. for Gads Fond og for holdingselskabet G.E.C. Gad A/S.

31.12.2003 Gad Illum lukker. Huslejen er blevet for høj. I stedet åbner Gad ny butik i det store, nyopførte butikscenter Fields i Ørestaden

.24.2.2004 Lars Ive holder op. Tilsyneladende har han kun haft konsulent-mæssige opgaver.

Ny adm. dir. for Gads Boglader: Bjarne Ponikowski sideløbende med øvrige poster.

Frederik Christiansen skal fremover stå for bogladernes sortiment, indkøb, og markedsføring; Ponikowski for ledelse og økonomi.

18.6.2004 efter et katastrofalt dårligt regnskab for 2003 opsiges 23 medarbejdere i 18 butikker, (1.7.2004) mens 11 medarbejdere, hovedsagligt butikschefer, er blevet tilbudt at fortsætte på »andre vilkår«, men flere foretrækker at gå. Blandt dem Kjeld Bonderup i Vimmelskaftet – efter mere end 30 år i koncernen. – Tidsskriftafdelingen og Gad Direct, nedlægges pr. 1.7, ligesom man ikke længere vil ekspedere bogklubber i Gad-bogladerne. Fremover skal der ikke være bogladechefer, men afdelingsledere i spidsen for de enkelte butikker. 

Dorthe Terreni bliver kædechef for hele detailområdet og der bliver tre regionschefer: Regionschef for København og Nordsjælland bliver Per Hestlund (hidtil butikschef i Frederiksberg Centeret), for Vestsjælland, Fyn og Sønderjylland bliver det Charlotte Lindblad, hidtidig butikschef i Odense, og for det øvrige Jylland får Hanne Sørensen, Bruun’s Galleri Århus.

Men foreløbigt ingen butiksnedlæggelser. Frederik Christiansen forlader sit job.

1.1.2005 Gad Stakbogladen i Århus sælges til den hidtidige bogladechef Jens Viltoft.

1.2.2005 forpagtningen af boghandelen på Det Kgl. Bibliotek overtages af Fidelis ApS v/Taimi Grønborg og skifter navn til Diamantbogladen.

1.3.2005 Gad overtager Aage Sumborgs meget store Bog & idé i Hørsholm, herefter Gad Hørsholm.

31.10.2005 G.E.C. Gad fejrer 150-års jubilæum og kan efter nogle turbulente år igen spore fremgang, Der udsendes jubilæumskatalog med mange gode tilbud til bogkøberne (Bogmarkedet nr. 20/2005).

Der er ansat en forlagschef, Ulrik Hvilshøj.

28.2.2007 Gads 17 boglader og internetboghandelen bliver gennem fusion en del af Indeks Retail Invest A/S, der herefter omfatter omkring 200 boglader i Danmark, de frivillige kæder Bog & idé, Bøger og Papir og BOGhandleren med en samlet omsætning på 1,55 mia. kr. ex moms svarende til 65% af det danske bogmarked. Gads direktør Bjarne Ponikowski indgår efter fusionen i Indeks Retails direktion sammen med Henrik Christiansen og Lars Østergaard.

febr. 2007 ny leder Ramazan Kanbul.

I forbindelse med fusionen vil 2/3 af Gad-bogladerne overgå til Bog & idé.

27.7.2009 den traditionsrige boghandel lukker efter 154 år i forbindelse med en huslejestigning.

Bybilledet forandres for altid.

Litteratur: C.A. Clemmensen: "G.E.C. Gad", 1930

Aleks. Frøland: "Huset G.E.C. Gad 1855-1956, 1956

Henning Valeur Larsen: "En tur på Strøget"

Erik Dal: "Bog, Værk & Boghåndværk fra G.E.C. Gad i 125 år", 1980.

 
Personer: