Til forsiden
Udskriv siden


Mackeprangs Boghandel

Ophørt


Brevhoved i Anna Mackeprangs tid

Vindue 1925

Mackenprangs Boghandel ca. 1900 (Falsters Egnshistoriske Arkiv)Mackeprangs Boghandel 1909 - i døren Christian Pontopidan

Adresse: Langgade 22 (tidl. 27)
By: Nykøbing F
Historie 

1.8.1835 etableres af H. Berggreen (1812-1884).

1.4.1847 overtages af M. Chr. Mackeprang (1804-1878).

1.4.1874 overtages af Chr. Fr. Pontoppidan (f.1850), der også etablerer bogtrykkeri.

1915 Svend Pontoppidan (1886-1939) etablerer egen boghandel i byen 1915, Skoleboghandelen i Slotsgade.

1918 omdannes til aktieselskab – samme år som sønnen Sv. Pontoppidan gifter sig. Foruden aktieselskabet omfatter virksomheden en papir-en-gros-afdeling.

1919 Svend Pontoppidan overdrager Skoleboghandelen til Albert Ernst og indtræder derefter som medejer i sin fars forretning.

1922 Svend Pontoppidan (1886-1939) bliver leder af forretningen, der nu er AS.

1.8.1935 forretningen fejrer 100-års jubilæum og udsender jubilæumsskrift.

1939 Svend Pontoppidan dør. Hans enke, Anna Pontoppidan (f. 1893) fører forretningen videre med Erik Kaifer-Nielsen (f. 1911) som direktør.

1943 Kaifer-Nielsen stopper som direktør. Han åbner boghandel i Charlottenlund. Anna Pontoppidan bliver selv direktør, sønnen Erik Pontoppidan bliver prokurist.

2.6.1946 boghandelen overtages af sønnen Erik Pontoppidan (f. 1919); en-gros-forretningen Papirlageret sælges fra. Ejendommen sælges til naboen, Dampmøllen, der har brug for noget af grunden, senere overtages den af Papirlageret, der ønsker facade til gaden.

sept. 1966 Boghandelens lejemål opsiges; som konsekvens vælger Erik Pontoppidan at træde i frivillig likvidation. Børge Jakobsen, Biblioteksboghandelen i København, overtager boglageret.

Andre medarbejdere: Niels Månsson, DBK, var medhjælper i Mackeprangs Boghandel hos Erik Pontoppidan. Tidligere var Mogens Dam, Rønne, i forretningen. Og Erik Pontoppidans svoger, Mogens Hald, der overtog Bogense Boghandel.

 
Personer: