Til forsiden
Udskriv siden


Fremad A/S

Tidligere navne: Bog- og Papirhandelen »Fremad«

Ophørt


Fremad tegnet på åbningsdagen af Djalmar Christensen 1912

Kunstafdelingen 1933

InteriøreFremad i Frederiksborggade 1937

Adresse: Nørrebrogade 54, tidl. Frederiksborggade 33 (hjørnet af Frederiksborggade og Nansensgade) København K
By: København K
Historie 

1.10.1912 etableres på  Th. Staunings initiativ med Martin Jensen (f. 1879) som bestyrer,

Firma: Bog- og Papirhandelen »Fremad« Omfatter også forlag, kunst- og musikhandel .

13.12.1912 selve åbningen med taler af bl.a. Stauning, der er bestyrelsesformand1.

1.1918 Martin Jensen fratræder ledelsen af forretningen, som overtages af Emil Deleuran (f. 1879).

1943 lokalerne bliver for trange, der er omkring 10 medarbejdere.

Man flytter til en nyerhvervet ejendom, Nørrebrogade 54.

– om det videre forløb se ‘ København N’.

På Staunings initiativ

Det var på Socialdemokratiets partikongres i 1908, at ideen om at etablere bog- og papirhandel opstod, og det blev overdraget Fællesudvalget for Socialdemokratisk Forbund, De samvirkende Fagforbund og Arbejdernes Fællesorganisation at føre ideen ud i livet. Man sendte en delegation til Berlin, hvor det tyske Socialdemokrati med stor succes havde oparbejdet boghandelen Vorwärts. Det var meningen, at bog- og papirhandelen skulle give et overskud, der skulle forblive i firmaet, hvor pengene så skulle bruges til forlagsvirksomhed. Drivkraften i dette arbejde var forretningsfører Thorvald Stauning, der havde været den ledende kraft i partiets bog- og pjecesalg. – I oktober 1912, under navnet Bog- og Papirhandelen Fremad A/S, blev dette nyeste fremstød i arbejderbevægelsens vidt forgrenede kooperative aktiviteter besluttet. Det økonomiske grundlag var en aktiekapital på 10.000 kr., indskudt af Socialdemokratisk Forbund, og et driftslån på samme beløb, ydet af Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund. (Bogmarkedet 9.10.2001).

Litteratur

Ernst Christiansen: Fremad 1912-1937, 1937

Folmer Christensen: Fremad 50 år, 1962

Hans Hertel (red.) Fremad - arbejderbevægelsens forlag 1912-1987, 1987.

 

 
Personer: