Til forsiden
Udskriv siden


V. Schønemanns Boghandel

Ophørt
Pladehylster 1940'erne (foto: Jan Mikkelsen)Schønemanns Boghandel 1967

Adresse: Kongensgade 8
By: Nyborg
Historie 

1838 Johan Nicolai Gomard (1815-1900) løser borgerskab som bogbinder i Nyborg.

1839 Gomard etablerer boghandel og har desuden lidt forlagsvirksomhed.

14.6.1859 overtages af Claus Maximillian Vilhelm Schønemann (1833-1900).

1860 bliver forlægger for Krigsministeriet med blanketter og andre udgivelser, C. Schønemanns militære Forlag.

1879 svigersønnen Peter Petersen (f. 1857) bliver ansat.

1885 sønnen Christian Schønemann (f.1860) bliver prokurist.

1.8.1897 Christian Schønemann og hans svoger Peter Petersen overtager forretningen. Firma fremdeles V. Schønemann, sortimentsboghandel, papir-, musik- og kunsthandel, bogbinderi, bogtrykkeri og stentrykkeri, linieranstalt og forlag.

1.3.1906 firmaet dels i to. P. Petersen fortsætter boghandelen og alt hvad der hører til det oprindelige firma, mens Christian Schønemann driver resten, bl.a. papir en gros og forlaget, videre under firmanavnet C. Schønemann.

1.1.1908 Chr. F. Rømer(1865-1944), København overtager C. Schønemanns militære Forlag.

1.2.1909 Chr. Schønemann dør, hans enke Andrea Bielfeldt (1874-1916) fortsætter hans del af forretningen.

1916 Andrea Schønemann dør, hendes del af forretningen, C. Schønemann, videreføres af hendes 2. mand, Frederik von Haxthausen (f. 1878).

1.10.1929 boghandelen overtages af Carl Rudolph Bendix-Petersen (1900-1966).

1.4.1966 Bendix-Petersen dør, hans enke Ingeborg Bendix-Petersen viderefører forretningen med firmaets mangeårige prokurist Jens Kr. Nissen som forretningsfører.

17.1.1969 overtages af Gunnar Hansen (f. 1923) der i 22 år har drevet Haslev Boghandel, som han solgte.

1977 omdannes til ApS – i kompagniskab med Erik Jørgensen.

1979 ophører. Ejendommen overtages af Provinsbanken.

Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck (29.11.1871 - 2.2.1953) grundlægger af den kendte Arnold Busck Boghandel på Købmagergade i København, stammede fra Roskilde, men blev udlært hos Schønemann i Nyborg 1888-92.

 
Personer: