Til forsiden
Udskriv siden


Emil Flensborg

Tidligere navne: G. Vilh. Hansen, Flensborg & Hartmann,

OphørtAdresse: Østergade 43 (tidl. Vimmelskaftet 45) København K
By: København K
Historie 

25.5.1875 etableres af G. Vilhelm Hansen (f. 1852) i de lokaler, hvor tidl. Th. Gandrup havde butik.

25.5.1878 optager Johan G. Meyer (f. 1851) som kompagnon.

14.6.1880 overtages af Emil Flensborg (1855-1919) i kompagniskab med J.L. Hartmann (1835-1888), firma: Flensborg & Hartmann.

14.3.1882 Emil Flensborg fører forretningen videre alene.

1890 flytter til Østergade 43 og ændres fra sortimentsboghandel, forlagsvirksomhed, papir- og kunsthandel til kunst- og galanterivarehandel. Opretter sideløbende en lædervarefabrik. 

1914 ophører.

 
Personer: