Til forsiden
Udskriv siden


C. Holms Boghandel

Tidligere navne: Holsts Boghandling, Frydenberg

Ophørt


Horsens Vejviser 1938 (byarkivet-horsens.dk)C. Holms Boghandel (Jan Østergaard, www.horsensbilleder)

Adresse: Graven 21 (tidl. Søndergade 49, gården, Kippervig 1 og Nørregade 9)
By: Horsens
Historie 

1729 bogbinder Anders Zimmermann får privilegium som bogbinder og boghandler i Horsens.

1769 forretningen videreføres af svigersønnen Janus Frydensberg, der får eneret som bogbinder og til salg af bøger i Horsens. Adresse: Søndergade 49, gården.

1801 sønnen Chr. Frydensberg (d. 1803) arver privilegiet til bogsalg i Horsens.

1803 efter Chr. Frydensbergs død videreføres bogsalget af hans enke, Margrethe Frydensberg (1769-1818).

1806 Margrethe Frydensberg gifter sig med brandkaptajn, måske også bogbinder Chr. Holst (1783-1871), som overtager forretningen. Chr. Holst flytter forretningen til Kippervig 1. Firmanavn: Holsts Boghandling.

26.11.1838 overtages af søstersønnerne Jens Carl Holm (1810-1889) og hans bror John Fr. Holm.

14.10.1838 Holm opnår kort før overtagelsen samhandelsberettigelse som boghandler.

26.11.1838 Jens Carl Holm køber sin bror John ud og løser borgerbrev.

maj 1840 forretningen flytter til Nørregade 9 og ændrer firmanavn til C. Holm. Forretningens sortiment består i begyndelsen af meget andet end bøger (se nedenfor). Holm driver også lejebibliotek.

1.7.1887 overtages af Carl Alfred Christensen (1859-1916).

1895 forretningen flytter til Gravene 21.

1912 C.A. Christensen fejrer personligt 25-års jubilæum. Ved den lejlighed skriver en kollega i branchebladet: “Det er ikke bare en boglade af navn, men af gavn, thi her står bøgerne virkelig i første række, og den gode litteratur sidder i højsædet”.

26.11.1913 boghandelen fejrer 75-års jubilæum, dvs. 75 år fra J.C. Holms overtagelse og omdannelse til egentlig boghandel.

25.9.1916 efter Carl A. Christensens død videreføres forretningen af hans enke, Elise Sofie Christensen (1877-1957), fra 1928 med hjælp fra sine to søstre og senere sønnen Svend Christensen og datteren Else Christensen.

1928 sønnen Svend Christensen bliver bestyrer for sin mor.

1.6.1940 Svend Christensen (1904-87) overtager. Hans søster Else Christensen deltager også fortsat i bogladens drift.

1.5.1975 bogladen ophører.

NB! Tidligere har boghandelens adresser fejlagtigt været angivet som Søndergade 129, Kippervig 242 og Nørregade 379. Disse numre er ikke gadenumre men de gamle købmandsgårde i Horsens blev betegnet med disse numre, oplyser advokat Steen Christensen, Silkeborg. Han er barnebarn af C.A. Christensen.

 
Personer: