Til forsiden
Udskriv siden


A.C. Fogh

OphørtAdresse: Nørregade 395 i gården
By: Horsens
Historie 

1.8.1827 Anton Christian Fogh (1799-1859) får kgl. bevilling til at drive bogtrykkeri.

1.8.1828 begynder udgivelsen af “Skanderborg Amts Avis”, som han fra 13.5.1831 også er redaktør af.

1.1.1836 avisen ændrer navn til “Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende”.

1838 etablerer boghandel. Rabatberettiget ved Boghandlerforeningens stiftelse. Driver også forlag og lejebibliotek, som han forsyner med bøger fra sit eget trykkeri.

april 1860 efter Foghs død ophæves boghandelen, mens avisen og trykkeriet fortsættes af hans enke med sønnen Hother Fogh, senere justitsråd, som redaktør og bestyrer. Fra 1863 med Hother Fogh som eneindehaver.

 
Personer: