Til forsiden
Udskriv siden


Børge Fusagers Boghandel

Tidligere navne: C. Theil, J. Jacobsens Boghandel, L.A. Walsted, Walsteds Boghandel

Ophørt


Juleparade ved Fusagers Boghandel 1952 (Lokalhistorisk Arkiv i Herning)

L.A. Walsteds efterfølger 1898-1910

J. Jacobsens Boghandel 1909 (Lokalhistorisk Arkiv i Herning)

J. Jacobsens Boghandel 1898-1910

Annonce 1876

Walsteds Boghandel ca. 1895 (Lokalhistorisk Arkiv i Herning)Børge Fusagers Boghandel 1970 (Lokalhistorisk Arkiv i Herning)

Adresse: Bredgade 13-15
By: Herning
Historie 

1852 Jørgen Salomon Hansen kommer til Herning som postekspeditør. For at supplere sin beskedne løn begynder han at handle med bøger og papir.

1862 løjtnant Jul. C. Theil (1836-1919) efterfølger Salomon Hansen ved postetaten. Også han supplerer sin indtægt ved at sælge bøger m.m. Bøgerne leveres fra Jessenske Boghandling (A. Basse) i Århus.

11.7.1865 Jul. C. Theil bliver samhandelsberettiget og regnes for Hernings første boghandler. Han udvider med galanterivarer og bogbinderi.

1.1.1868 overtages af Theils kones svoger L.A. Walsted (1838-1883) firma: L.A. Walsted, der i nogle år også er Stempelpapirforhandler.

Åbner filial i byen, ledet af A.P. Bech.

20.2.1883 Walsted dør, forretningen føres videre af hans enke Jenny Walsted (f. 1850), men på den måde, at hun bortforpagter den til A.P. Bech.

1.5.1893 fra denne dato driver Jenny Walsted boghandelen med sønnen Louis John Walsted (1872-1903) som bestyrer. A.P. Bech starter egen forretning i Herning (den senere H. Erichsen).

1.8.1898 overtages af Jens Nielsen Jacobsen (1868-1936).

1.1.1910 overtages af H.L. Matthesen (f. 1884).

1.7.1913 overtages af Chr. Holst (f. 25.6.1889) som investering. Han overlader den daglige drift til den tidligere indehaver Jens Nielsen Jacobsen.

17.1.1927 overtages af Harald Fusager Petersen (f. 1898).

7.6.1933 overtages af fætteren Børge William Fusager (f. 1908), fra nu af Børge Fusagers Boghandel, som eksisterer i 36 år.

15.7.1969 overtages af Walther Birkelund (f. 1911), ansat i forretningen siden 1936.

25.1.1975 ophører på grund af Walther Birkelunds sygdom.

 
Personer: