Til forsiden
Udskriv siden


Arnold Busck

Tidligere navne: Arnold Busck Boghandel, Helsingør, Jens Møllers Boghandel


Stengade 30, 1995

Tegning fra annonce 1979

Logo 1979

Jens Møllers Boghandel 1941, Stengade 51

Jens Møllers Boghandel før 1940, Stengade 51

Jens Møllers Boghandel ca. 1900 (Helsingør Bymuseum)

Jens Møllers Boghandel 1878, Stengade 48Arnold Busck 2012

Adresse: Stengade 23 (tidl. Stengade 30, 51 og 48)
By: Helsingør
Historie 

26.8.1841 etableres af I.I. Wagner (1807-1897) på Stengade 48. Han driver også forlagsvirksomhed.

1.10.1878 overtages af Jens Møller (1852-1920).

1890’erne flytter ind i nybygget ejendom, Industriforeningen, Stengade 51.

Drives frem til en ledende position med også forlagsvirksomhed.

1914 åbner filial i byen med Ebba Strømberg som bestyrer.

1.10.1918 sønnen Axel Emil Møller (f. 1891) bliver medindehaver.

1920 Jens Møller dør, hans enke, Hilda Møller (f. 1855) fortsætter forretningen.

Filialen skilles fra som selvstændig boghandel – se denne.

23.8.1923 Hilda Møller bliver rabatberettiget.

1.10.1925 sønnen Axel Emil Møller “genantages” som rabatberettiget og indtræder i firmaet (så han må have været ude nogen tid).

1927 overdrages til Ejnar Povlsen Krogh, der bliver rabatberettiget året efter og fortsætter boghandelen som Jens Møllers Eftf.

marts 1929 åbner kiosk i Espergærde.

1.6.1931 overtages af J. Forsberg Madsen og P. Heurlin, Jens Møllers Eftf. v/Forsberg Madsen & Heurlin.

1.1.1933 Forsberg Madsen dør, og Vilh. Ankerstjerne Dalgaard indtræder i firmaet.

nu Jens Møllers Eftf. v/Heurlin & Dalgaard.

10.4.1935 Dalgaard eneindehaver, og fra nu hedder forretningen igen – med enkefru Møllers tilladelse – Jens Møllers Boghandel.

foråret 1941 gennemgribende modernisering.

aug. 1941 100-års jubilæet fejres bl.a. med festskrift.

20.9.1954 Ritha Gøttsche bliver ansat.

30.6.1956 Dalgaard dør, 53 år, hans enke, Inger Dalgaard (f. 1906) driver forretningen videre med Ritha Gøttsche som faglig leder.

1.6.1969 Ritha Gøttsche (f. 1922) overtager forretningen stadig som Jens Møllers Boghandel.

20.9.1979 Ritha Gøttsche fejrer 25-års jubilæum.

1.12.1979 Ritha Gøttsche overtager nabobutikken. Hun flytter papir- og kontorartikler til den nye butik, som hendes mand, Kenno Gøttsche driver. Jens Møller er herefter ren boghandel, og snart byens eneste. 25 år tidligere var der otte.

1.1.1985 omdannes til aktieselskab sammen med Arnold Busck i forbindelse med et glidende generationsskifte. Ritha Gøttsche fortsætter som leder.

26.8.1991 bogladen fejrer 150-års jubilæum. Ritha Gøttsche går på pension (Bogmarkedet 19.8.1991). 

1.1.1992 Carsten Niemann (f. 1953) bliver boghandler.

1995 Boghandelen skifter navn til Arnold Busck Boghandel, Helsingør.

8.5.1995 Flytter over gaden til Stengade 30, til større lokaler. Den tidligere forretning fortsætter som afdeling for papir- og kontorartikler.

2002 flytter tilbage til Stengades ulige side, til hjørnebutikken i nr. 23.

1.3.2005 Samles bog- og papirafdelingen i hjørnebutikken Stengade 23 i et 400m2 stort lokale.

2.7.2008 Arnold Busck køber B.O. Bøger og Jørn Bach bliver direktør for den nye storkæde med 37 butikker og en samlet omsætning på omkring 500 mio. kr. Alle den nye storkædes butikker får navnet Arnold Busck. – Herefter har Helsingør to Arnold Busck.

31.3.2013 Arnold Busck boghandel lukker afdelingen i Helsingør bycenter og alle aktiviteter overføres til butikken i Stengade 23.

(Kilder: Dolleris II,138.f, III.237ff.,IV.259 ff, Dansk Boghandlertidende 3.6.1920, jubilæumsskrift 1991).

Der findes et morsomt gammelt foto af boghandelen med en hestevogn udenfor. Det findet i lokalhist. arkiv i Helsingør og var gengivet på forsiden af Bogmarkedet 19.8.1991, men desværre en meget dårlig gengivelse.

 
Personer: