Til forsiden
Udskriv siden


Carl Nielsens Boghandel

Tidligere navne: T.A. Møller, Sabroes Boghandel

Ophørt


Meddelelse fra Carl Nielsens Boghandel til Jans Boghandel 1940 (Lene Vie)

Præmievindue 1930

Vindue 1925

Sønderjysk platte udgivet af Carl Nielsens Boghandel

Genforeningen 1920 - Kong Christian X rider forbi Carl Nielsens Boghandel

Carl Nielsens Boghandel 1906

J.J. Henriksens Boghandel ca. 1870

Sabroes Boghandel 1870Carl Nielsens Boghandel ved jubilæet i 1940 (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)

Adresse: Nørregade 25 (tidl. Nørregade 34)
By: Haderslev
Historie 

1765 etableres af bogbinder, senere rådmand Christian Nissen (d. 1774).

1774 Chr. Nissens enke Anna Marie Kisbye fører forretningen videre. Hun gifter sig 1776 med deputeret borger og bogbinder Peter Matthias Döffer.

1776 Peter Matthias Döffer (1748-1803) overtager.

16.1.1803 forretningen overtages af Anna Marie Kisbyes søn fra 1. ægteskab, bogbinder Claus Nissen (1771-1839).

1831 sønnen Niels Chr. Nissen (1810-39) på bare 21 år overtager. Nogle kilder regner først boghandelen fra 1831. Boghandelen får i 1830erne central betydning for byens og egnens dansk-nationale bevægelse.

8.10.1839 Niels Chr. Nissens svoger Theodor August Møller (1815-1867) overtager bogbinderiet

1.1.1846 Møller etablerer også boghandel. Firma T.A. Møller. Måske har han været bestyrer af forretningen siden Nissens tidlige død 8.10.1839.

28.5.1851 Møller bliver samhandelsberettiget boghandler.

1.10.1863 overtages af Theodor Sabroe (1819-1894), firma: Sabroes Boghandel.

1.4.1869 Sabroe forpagter bogladen til Jens Jørgen Henriksen (f. 1832).

1876 Th. Sabroe overtager selv.

1.7.1877 Theodors søn Axel Sabroe bliver forpagter.

1.4.1882 Axel Sabroe (1861-1935) bliver indehaver. Han påbegynder samtidig udgivelsen af en ny avis, “Modersmaalet”.

1884 Carl Nielsen, der er udlært i bogladen, bliver forretningsfører, mens Axel Salto tager sig af “Modersmaalet”.

1.1.1896 Carl Nielsen (1860-1953) overtager forretningen, som han driver som sortimentsboghandel med næsten kun dansk litteratur samt papir, musik, kunst og foto. Han driver desuden forlag og bogbinderi. Firma Sabroes Boghandel, Carl Nielsen.

1898 Axel Sabroe sælger “Modersmaalet” med tilhørende trykkeri til et aktieselskab.

1907 forretningen flytter over gaden til Nørregade 25 (hvor Conrad Baltazar Betzel muligvis fra ca. 1683 havde drevet bogbinderi).

1912 firmanavnet ændres til Carl Nielsens Boghandel.

1930 sønnen Johannes Chr. Nielsen (f. 1904) indtræder i forretningen.

20.5.1940 boghandelen fejrer 175-års jubilæum og Carl Nielsen samtidig 80-års fødselsdag. Han kan se tilbage på 66 år i dansk boghandel, heraf de 44 som selvstændig.

11.1.1947 overtages af Johannes Chr. Nielsen (f. 1904).

23.4.1968 sønnen Carl Johs. Nielsen (3. generation, f.1931) bliver medindehaver.

1.10.1978 Carl Johs. Nielsen bliver eneindehaver.

21.4.1982 boghandelen ophører efter 217 år.

(Kilder: Dolleris, Viggo Madsen, Forlæggerforeningens arkiv, tidligere medhjælper Helge Rosenblad og slægtninge, tandlægerne Jane og Ole Gellert Nielsen, som Sv. Boye Hvorslev har talt med).

 
Personer: