Til forsiden
Udskriv siden


R.P. Dons

OphørtAdresse: Garvergården (tidl. Mikkelsgade 121)
By: Viborg
Historie 

3.8.1813 Rasmus Povlsen Dons (1788-1838) løser borgerskab som købmand i Viborg.

1817 godtgør ved attest, “at have handlet med inden- og udenlandske bøger” og får derefter borgerskab i Viborg som boghandler (Viborg rådstempel 562).

25.2.1827 af bogtrykker Bendix køber han halvdelen af Viborg Bogtrykkeri for 1400 rbd sølv.

10.7.1827agent Buchwald sælger til boghandler og trykker Dons gården no. 121 på hjørnet af N. Mikkelsgade og Mathiasgade for 300 rbd sølv.

30.6.1829 sælger sin gård nr. 121 i Mikkelsgade til købmand Guldborg for 4000 rbd sølv.

1831 køber halvdelen af den fhv. garverigård i Viborg.

1834 han bliver stempelpapirforhandler.

1838 R.P. Dons dør.