Til forsiden
Udskriv siden


Peter Christian Koch

OphørtBy: Haderslev
Historie 

1836 Peter Chr. Koch (1807-1880) etablerer købmandsforretning.

20.3.1838 får kgl. bevilling til at udgive et dansk ugeblad under forudsætning af, at det ikke optager politiske efterretninger eller avertissementer eller bliver forsendt som brevpost. Bladet får navnet »Dannevirke« og bliver trykt i det Senebergske Bogtrykkeri.

15.6.1838 første nr. af »Dannevirke« udkommer.

4.7.1839 Koch får tilladelse til at etablere eget bogtrykkeri.

11.2.1844 etablerer boghandel og bliver rabatberettiget (uden kaution) – firma P.C. Koch.

1847 boghandelen ophører.

22.11.1847 Koch køber det Senebergske Bogtrykkeri med ugebladet »Lyna« og fusionerer det med sit eget.

1848-50 under treårskrigen udkommer »Dannevirke« ikke.

1.1.1852 begynder udgivelsen af »Budstikken«, red. af pastor F.E. Boisen. Bladet bliver indtil 1858 trykt i Haderslev.

31.12.1855 Koch udsender sit sidste nr. af »Dannevirke«, men bladet.

Han sælger i nov. 1855 sin gård, sit trykkeri og »Dannevirke« til cand. Phil. Godske Nielsen og flytter til København maj 1856.

 
Personer: