Til forsiden
Udskriv siden


Flensborg Bog & idé


Flensborg Bog & idé 1999

Per Flensborg 1999

Boghandler Birgitte Hjorth og Per Flensborg efter ombygningen 1995

Andreas Flensborgs logo 1930'erne

Tegning 1923

Holger Drachmann-vindue 1906

Flensborg 1908. Maleri af Louis Napoleon Jensen

Otto B. Wroblewski, Roskilde 1853-1858Flensborg Bog & idé 2012

Adresse: Stændertorvet 4
By: Roskilde
Historie 

1.5.1853 etableres af Otto B. Wroblewski (1827-1907). Han blev efter afståelse grundlægger af den navnkundige specialboghandel på Nytorv i København, Otto B. Wroblewski.

1.1.1858 overtages af Knud Jensen (1835-1908).

1.10.1864 overtages af Wilh. Arends (1840-1874), der også

? køber Wilh. Arends ejendommen Rådhuspladsen 4 (nu Stændertorvet 4) og river ejendommen ned og bygger en ny.

1872 overtager Gutzon Hansens forretning i Roskilde.

21.5.1874 Wilh. Arends dør.

1.7.1874 overtages af Erhard Saabye Flensborg (1850-1910). Han driver sortimentsboghandel, papir-, kunst- og musikhandel samt lejebibliotek.

10.2.1910 Erh. Flensborg dør. Hans enke, Agnes Flensborg (f. 1854) viderefører med sønnen Andreas Flensborg som bestyrer.

1.5.1914 Andreas Flensborg (f. 1884) bliver eneindehaver.

1.3.1942 (? 46) 3. generation, sønnen Bent Winge Flensborg bliver medindehaver.

1.11.1952 Andreas Flensborg dør, og Bent W. Flensborg (1917-.2003) bliver eneindehaver.

14,8,1968 4. generation, sønnen Per Flensborg bliver ansat i forretningen.

1.11.1973 omdannes til AS.

1.11.1987 Per Flensborg overtager og viderefører.

juli 1995 gennemgribende ombygning, udvidelse og modernisering. Forretningen er en stor blandet handel med foruden bøger og papirvarer også edb, video, musik-cd samt en afdeling for lædervarer. Efter ombygningen i 1995 er der også blevet mulighed for at holde foredragsarrangementer. En del af inventaret kan rulles til side og stolerækker sættes op. (Bogmarkedet 1996 og 1999)

1.10.2001 ny daglig leder: Jens Bertelsen, der har været bogindkøber hos Bog & idé i hovedkontoret.

1.10.2005 Boghandelen overtages af det nyoprettede investeringsselskab Indeks Retail Invest A/S, der blev dannet tidligere på året ved sammenlægning af de to kæder Bog & idé og Bøger og papir, begge under Bogpa. Jens Bertelsen ville ellers gerne have overtaget. Nu fratræder han. Som ny daglig leder ansættes Tim Jørn Albrecht (f. 1969) som direktør (Bogmarkedet 7.11.2005. Læs også 12.3.2007).

Medlem af Bog & idé og fra 1989 lædervarekæden Zara - skifter senere navn til Kaza.

 
Personer: