Til forsiden
Udskriv siden


N.P. Holms Boghandel

Tidligere navne: H.B. Thomsen & Co.

Ophørt


N.P. Holm 1968

Logo 1950'erne

Niels Peter Holm 1950'erne (foto: Rudolf Høimark)

Vindue 1929N.P. Holms Boghandel 1950

Adresse: Algade 16 (tidl. Torvet og Bredgade)
By: Ringkøbing
Historie 

14.2.1846 H.B. Thomsen (1820-97) etablerer boghandel, bogbinderi m.m. i kompagniskab med boghandler N.W. Hoffmeyer (se denne).

H.B. Thomsen & Co. og bliver rabatberettiget.

1.1.1851 overtages af Niels Peter Holm (1829-1903). Regnes for den egentlige etablering.

28.6.1851 boghandelens (gen)åbning annonceres i Ringkøbing Amtstidende. Ringkøbing havde da 1274 indbyggere, men man havde også udenbys kunder.

1.6.1853 forretningen flytter til Torvet, og lejebiblioteket genåbner efter renovering.

1.7.1899 overtages af sønnen Laurids Peter Holm (1871-1934). Han driver også bogtrykkeri og bogbinderi og sælger musikinstrumenter.

4.1.1901 fejres 50-års jubilæum.

juni 1903 N.P. Holm dør.

aug.1934 Peter Holm dør. Hans enke, Nicoline Holm viderefører med sønnen, Niels Peter Holm som prokurist

1.3.1937 Niels Peter Holm (1905-85) bliver eneindehaver.

27.6.1951 boghandelen fejrer 100-års jubilæum. Ved jubilæet udsendes et lille skrift af Aleks Frøland, der var lærling i forretning under Laurids Peter Holm.

1.2.1967 4. generation, Peter Holm, bliver medindehaver.

1976 fejrer 125-års jubilæum og udvider salgsarealet med 50% til 302 m2

1.2.1985 Peter Holm (f. 1946) overtager efter sin fars død.

30.9.2001 bogladen ophører efter 150 år. Lokalerne overtages af isenkræmmer (Imerco).

Medlem af INCA

 

Litteratur:

Aleks. Frøland: Omkring en hundredårsdag, 1951.

Af en gammel Ringkøbing-boglades historie, 1976

 
Personer: