Til forsiden
Udskriv siden


Fjords Bog & idé

Tidligere navne: Fjord Nielsens Boghandel, Bertelsens Boghandel


Fjords Bog & idé 2014

Fjords Bog & idé 2014

Fjord Nielsens brevhoved 1984

Fjord Nielsens Boghandel 1984 (Ringe Lokalhistoriske Arkiv)

Fjord Nielsens Boghandel i slutningen af 1970'erne (TRinge Lokalhistoriske Arkiv)

Fjord Nielsens Boghandel 1958

M. Bertelsens Boghandel

Berthelsens Boghandel 1957 (Ringe lokalhistorisk Arkiv)Fjords Bog & idé 2014

Adresse: Kirkepladsen 2 (tidl. Jernbanegade 14)
By: Ringe
Historie 

1914 etableres af Martinus Bertelsen som filial af Rasmus Hansen i Odense. Der var bogbinderi i kælderen (frem til 1967).

1918 M. Bertelsen bliver Gyldendal-forhandler og uafhængig af Rasmus Hansen.

1.5.1948 M. Bertelsen bliver rabatberettiget, firma: Bertelsens Boghandel.

1.8.1957 Thomas Fjord Nielsen (1930-95) og hans kone Elna køber ejendom og forretning. De overtager også en kunst- og lædervarehandel.

1967 bogbinder Alex Jørgensen går på pension. Hans lokaler indgår i boghandelen.

1.4.1979 Fjord Nielsen overtager Steenstrups Boghandel i Ringe, der flyttes til førstesalen hos Fjord, der ikke hidtil har haft så mange bøger. Prisen fastlægges efter grundig vurdering af to gode kolleger, Bødker Jensen, Nyborg og Erik Sørensen, Horsens. Nogle af Steenstrups medarbejdere følger med i købet.

1.12.1988 navnet ændres fra Fjord Nielsens Boghandel til Fjords Bog & idé. Fjord Nielsen er en af hovedkræfterne bag den nye frivillige boghandlerkæde Bog & idé.

30.6.1990 Thomas Fjord Nielsen fejrer 60-års fødselsdag.

1991 sønnen, Søren Fjord Nielsen ((f.11.12.1965)) optages i forretningen, der omdannes til IS. Søren interesserer sig meget for kontorartikler.

1995 Thomas Fjord Nielsen dør efter nogen tids sygdom. Hans kone, Elna Fjord Nielsen indtræder i interessentskabet i hans sted.

1.8.1997 Forretningen fejrer 40-års jubilæum. Ved den lejlighed udtræder Elna Fjord Nielsen af IS, og Søren Fjord Nielsen er herefter eneindehaver, men Elna Fjord Nielsen arbejder stadig i forretningen, hvor hun tager sig af administrationen. Sørens kone Susanne Fjord Nielsen leder bogafdelingen.

1998 omfattende modernisering.

19.3.2002 modtager forretningen Årets forskønnelsespris af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn for ombygninger, moderniseringer og renoveringer gennem de sidste 45 år.

20.10.2005 åbner Søren og Susanne Fjord Nielsen en Bog & idé butik i Svendborg.

Medlem af Bog & idé og Kontor & idé. 

I 1860’erne var der boglader i alle fynske købstæder, og med åbningen af den fynske længdebane i 1865 og den sydfynske jernbane i 1876, opstod der også mulighed for etablering af bogbinderier og boglader i de nye stationsbyer – i begyndelsen til stor fortrydelse for de etablerede boghandlere i købstæderne, der henstillede til brancheforeningen om at “værne dens opland”. Foreningen nedsatte en hurtigt arbejdende komité, der stærkt frarådede etablering af boglader i de nye stationsbyer. Men udviklingen lod sig ikke standse. Aarup fik som den første fynske ikke-købstad boghandel og i 1882 fulgte Ringe. Begge gange var pioneren præstesønnen F.C. Malta-Müller... (Fjord Nielsen: “Boghandelens historie og udvikling i handelsbyen Ringe” + Dolleris).

Litteratur: Thomas Fjord Nielsen: "Boghandelens historie og udvikling i handelsbyen Ringe" i Ræthinge-Posten 9. årgang 1986. Årsskriftfor Ri9nge Museumsforening og Ringe Lokalhistoriske Forening.

 
Personer: