Til forsiden
Udskriv siden


Lars Jacobsen & Søn

Ophørt


Lars Jacobsen & Søn 1965

Interiøre 1920'erne (Randers Stadsarkiv)

Indgang til den private bolig. Boghandelen lå henne på hjørnet om kring år 1900 (Randers Stadsarkiv)

Lars Jacobsen med sin samling af stenalderfund (Randers Stadsarkiv)John Brummerstedt foran Lars Jacobsen & Søn 1989

Adresse: Kirkegade 13
By: Randers
Historie 

18.7.1840 etableres af Lars Jacobsen (1803-1880) som bog- og papirhandel.

26.8.1846 udvides med kunst- og musikhandel.

19.6.1880 Lars Jacobsen dør, hans søn J.C.S. Jacobsen (1846-1904) overtager.

22.10.1904 J.C.S. Jacobsen dør.

1.1.1905 overtages af Søren Martinus Marius Jensen (1875-1950).

4.11.1936 Marius Jensen dør. Hans enke Helga Jensen (f. 1882) viderefører forretningen.

18.7.1940 100-års jubilæum.

1950 Bent Kjeldsen overtager. Han foretager en større ombygning i samarbejde med Nationalmuseet, da ejendommen er fredet.

1.1.1955 overtages af Johan Erik Lunøe (f. 1925).

1965 Randers’ ældste boghandel fejrer 125-års jubilæum.

1.5.1989 overtages af John Brummerstedt (f. 1949), der tidligere har drevet Brummerstedts Boghandel i Århus.

16.7.1990 fejrer 150-års jubilæum.

2.5.1997 bogladen begynder ophørsudsalg – lukker1.6.1997.

 
Personer: