Til forsiden
Udskriv siden


Børsens Bogboder

Ophørt


Børsen 1824 (Gamle København Facebook)

Frantz Christian Mummes bod på Børsen (Københavns Bymuseum)Børsen ca. 1850 - lige før den blev lukket som markedsplads

By: København K
Historie 

Børsens bogboder eksisterede i 225 år. Da Christian IV i årene 1619-1640 lod Børsen i København med det kendte snoede tårn opføre, var formålet at indrette bygningen til en indendørs markedsplads, en slags "butikscenter" med boder i lange rækker, som handlende kunne leje. I begyndelsen gik udlejningen trægt, og kongen indbød derfor udenlandske købmænd. Det benyttede en del hollandske »bogførere« sig af, bl.a. flere generationer af Elsevier og Nicholas Schouten fra Leyden og Johan Janzoon fra Amsterdam sig af. Især Elsevier var populær, og havde hollænderne ikke selv tid til at komme til København, blev deres bod »med landkort og de nyeste bøger« passet af den københavnske bogtrykker og forlægger Melchior Martzan (også kendt som udgiver af den første »Flora Danica« 1648). De udenlandske bogføreres handel var så omfattende, at københavnske boghandlere i 1624 klagede til konsistorium. – At "gå på Børsen" blev moderne. Man kunne handle, men man kunne også spadsere og træffe bekendte, og ved bogboderne mødtes de lærde herrer for at diskutere. Den franske gesandts sekretær, Charles Ogier, skrev i 1634: »da jeg var på Børsen i den Elsevierske boglade, tiltalte den berømte matematiker, Longomontanus, en fordums discipel og ven af Tycho Brahe, mig og sagde, han havde lyst til at sende nogle matematiske skrifter til Frankrig«. – Hidtil havde bogførere også solgt bøger i kirkerne, både i København og provinsen, f.eks. i domkirken i Haderslev og i Vor Frue Kirke i København, men det blev forbudt i 1640’erne. – Hen mod slutningen af 1600-tallet gik Børsen noget i forfald, bygningen blev ikke ordentligt vedligeholdt, og de handlende faldt fra, også hollænderne. – Så i 1672 åbnede den danske boghandler Daniel Paulli (se denne) bogbod på Børsen. Han havde også boghandel i Skindergade. Flere fulgte efter. I Ludvig Holbergs komedie »Den 11. juni« (uropført 1723) udspiller en scene sig i en af Børsens bogboder. Og i 1728 åbnede Frantz Christian Mumme sin bod, der senere blev overtaget af J.H. Schubothe (se denne). – Omkring 1800 var der 5-6 bogboder på Børsen foruden mange boghandlere ude i byen, i alt ca. 50. Men i 1855 (el. 57) var det slut. Børsen blev solgt til Grosserersocietetet og lukkede som markedsplads. – Med sin særlige »Børslugt«, der er blevet beskrevet som »en aparte blanding af klipfisk og tjære, støv og forgemte sager« og trods sin dårlige belysning, sin tænderklaprende kulde om vinteren og kvælende varme om sommeren, var Børsen et meget populært sted, som ingen moderne shoppingcentre sikkert vil kunne måle sig med. (Uddrag fra Otto Andersen: "Tidsbilleder fra Boghandelens Verden", Haase, 1965).