Til forsiden
Udskriv siden


Chr. G. Kielbergs Boghandel

Tidligere navne: A.C. Nielsens Boghandel

Ophørt


Holger Drachmann-vindue 1906

Annonce i Svendborg Vejviser 1894-95

Postkort fra 1928Den midlertidige barak på Torvet i 1944 efter bombesprængning.

Adresse: Møllergade 5
By: Svendborg
Historie 

1.11.1883 etableres af A. Chr. Nielsen (1856-1890).

1890 boghandleren dør ung, hans enke Margrethe Nielsen (f. 1862) fører forretningen videre med Chr. G. Kielberg som bestyrer.

10.4.1891 overtages af Chr. G. Kielberg (1862-1933).

1.1.1934 sønnen Niels Rudolf Kielberg (f. 1895) overtager.

marts 1944 bogladen blev bombesprængt og blev herefter midlertidigt drevet fra en barak på Torvet i Svendborg (Fyns Amts Avis 10.6.2000).

Et hold elever fra Sømandshøjskolen blev som frivillige sat til at samle alt brugeligt sammen fra ruinerne, så boghandelen i disse mangeltider kunne komme til at fungere nogenlunde igen.

1956 ophører. Varelageret overtages af de tre Svendborg-boghandlere Carl Brandt, Hilda Hansen og Mogens Lützen.

1960 Kielberg åbner boghandel i Søllested.

 
Personer: